Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol i wella'r wefan hon. I ddeall mwy am y cwcis, gweler ein hysbysiad preifatrwydd
Dyma lle'r ydych chi:

Twyll

Ymdrech gan unigolyn neu sefydliad i ddwyn arian gennych drwy ddulliau camarweiniol ydy twyll


Gall y rhain ddod ar sawl ffurf, drwy’r post, dros y ffôn, drwy e-bost neu wyneb yn wyneb

Os ydych chi’n dod amau mai twyll ydy unrhyw gynllun y dewch chi ar ei draws, dilynwch y camau isod:


Dweud wrthon ni

Gallwch chi roi gwybod i Wasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505 neu SHeddlu De Cymru ar 101.

Cyngor ar Dwyll gan ein Partneriaid

Cyngor ar Bopeth – cynlluniau twyll cyffredin

Action Fraud – rhoi gwybod am dwyll, yn cynnwys troseddau ar-lein, a derbyn rhif cyfeirnod trosedd gan yr heddlu

Age UK – osgoi cynlluniau twyll

Think Jessica – ymgyrch sy’n amlygu twyll post torfol