Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol i wella'r wefan hon. I ddeall mwy am y cwcis, gweler ein hysbysiad preifatrwydd
Dyma lle'r ydych chi:

Safleoedd Carafanau a Gwersylla Gwyliau

Mae Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn trwyddedu safleoedd carafanau a gwersylla gwyliau o dan Ddeddf Safleoedd Carafanau a Rheoli Datblygu 1960 a Deddf Iechyd y Cyhoedd 1936 ar ran Caerdydd, Pen-y-bont ar Ogwr a Bro Morgannwg.

Am wybodaeth bellach neu i wneud cais am drwydded safle, cysylltwch â niMobile Home Park

Safleoedd Cartrefi Symudol Preswyl

Mae Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn trwyddedu Safleoedd Symudol Preswyl o dan Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 ar ran Caerdydd, Pen-y-bont ar Ogwr a Bro Morgannwg.

Am wybodaeth bellach gweler y dolenni isod. I wneud cais am drwydded safle, cysylltwch â ni

Cofrestrau Cyhoeddus Safleoedd Carafanau, Gwersylla a Chartrefi Symudol

 

 

Gwybodaeth Pellach

Deddf Cartrefi Symudol Llywodraeth Cymru

Cyngor Llywodraeth Cymru ar Gartrefi Symudol