Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

Ansawdd Aer

Chwilio

Dock View Road

Dyddiad: 2020-02-24


Gwybodaeth safle

Enw safle Dock View Road
Math o Safle: Roadside
Lledred, Hydred: 51.403764, -3.2607301
Easting, Northing: 312401, 167947
Cyf Grid OS: ST 1240679
Cyfeiriad Dock View Road
Sylwadau Safle:
Mae’r uned wedi’i lleoli ar bostyn lamp gerllaw ffasadau preswyl sydd wedi’u lleoli ar Dock View Road, ac yn wynebu ardal dociau diwydiannol y Barri. Mae’r safle wedi’i lleoli ar uchder o 3.5m a thua 1.5m o gwrbyn Dock View Road. Mae’r monitor yn cadw setiau data bob 15 munud ac yn arddangos darlleniadau cyfartalog bob awr. Oherwydd uchder cyfatebol y monitor i'r ffasadau preswyl uwch sydd wedi'u lleoli ar Dock View Road ystyrir bod y safle yn cynrychioli amlygiad perthnasol.

PM2.5

Cyfnod: Cymedr 24 awr

Dyddiad Paramedr Mynega Band Crynodiad Awr
2020-02-24 PM2.5 1 Low 1.07 µg/m3 5 / 24

Cyfnod: cymedr bob awr

Awr Paramedr Mynega Band Crynodiad
0:00 - 1:00 PM2.5 1 Low 1.48 µg/m3
1:00 - 2:00 PM2.5 1 Low .72 µg/m3
2:00 - 3:00 PM2.5 1 Low 1.19 µg/m3
3:00 - 4:00 PM2.5 1 Low 1.05 µg/m3
4:00 - 5:00 PM2.5 1 Low .93 µg/m3

PM10

Cyfnod: Cymedr 24 awr

Dyddiad Paramedr Mynega Band Crynodiad Awr
2020-02-24 PM10 1 Low 1.78 µg/m3 5 / 24

Cyfnod: cymedr bob awr

Awr Paramedr Mynega Band Crynodiad
0:00 - 1:00 PM10 1 Low 2.07 µg/m3
1:00 - 2:00 PM10 1 Low 1.15 µg/m3
2:00 - 3:00 PM10 1 Low 1.64 µg/m3
3:00 - 4:00 PM10 1 Low 1.8 µg/m3
4:00 - 5:00 PM10 1 Low 2.24 µg/m3

NO2 (Nitrogen Dioxide)

Cyfnod: Cymedr 24 awr

Dyddiad Paramedr Mynega Band Crynodiad Awr
2020-02-24 NO2 1 Low 11.78 µg/m3 5 / 24

Cyfnod: cymedr bob awr

Awr Paramedr Mynega Band Crynodiad
0:00 - 1:00 NO2 1 Low 12.88 µg/m3
1:00 - 2:00 NO2 1 Low 12.14 µg/m3
2:00 - 3:00 NO2 1 Low 12.16 µg/m3
3:00 - 4:00 NO2 1 Low 11.23 µg/m3
4:00 - 5:00 NO2 1 Low 10.51 µg/m3


 

Ystadegau Blynyddol

Ystadegau Blynyddol

 

Mynegai Ansawdd Aer Dyddiol

Bandiau a mynegeion llygredd aer µg/m³

Bandiau llygredd aer ac effeithiau disgrifwyr iechyd ar dderbynyddion sensitif

LlygryddionIselCymedrolUchelUchel Iawn
12345678910
Gronynnau2.5 Particles - cymedr 24 awr - µg/m³ 0-11 12-23 24-35 36-41 42-47 48-53 54-58 59-64 65-70 71 or more
Gronynnau 10 Particles - cymedr 24 awr - µg/m³ 0-16 17-33 34-50 51-58 59-66 67-75 76-83 84-91 92-100 101 or more
Nitrogen deuocsid - cymedr yr awr - µg/m³ 0-67 68-134 135-200 201-267 268-334 335-400 401-467 468-534 535-600 601 or more
Air Llygredd AerGwerthNegeseuon iechyd cysylltiedig ar gyfer grwpiau mewn perygl a´r cyhoedd
Unigolion mewn perygl*Y Cyhoedd
Isel 1-3 Mwynhewch eich gweithgareddau awyr agored arferol. Mwynhewch eich gweithgareddau awyr agored arferol.
Cymedrol 4-6 Dylai oedolion a phlant sydd â phroblemau ysgyfaint, ac oedolion â phroblemau´r galon, sy´n profi symptomau, ystyried lleihau eu gweithgarwch corfforol egnïol arferol, yn enwedig yn yr awyr agored Mwynhewch eich gweithgareddau awyr agored arferol.
Uchel 7-9 Dylai oedolion a phlant sydd â phroblemau ysgyfaint, ac oedolion â phroblemau´r galon, ystyried lleihau eu gweithgarwch corfforol egnïol arferol, yn enwedig yn yr awyr agored, ac yn enwedig os ydynt yn profi symptomau. Efallai y bydd pobl sydd ag asthma yn gorfod defnyddio eu hanadlydd yn amlach. Dylai pobl hŷn lleihau eu gweithgarwch corfforol. Dylai unrhyw un sy´n profi anghysur fel dolur llygaid neu ddolur gwddf ystyried lleihau eu gweithgarwch, yn enwedig yn yr awyr agored.
Uchel Iawn 10 Dylai oedolion a phlant sydd â phroblemau ysgyfaint, oedolion â phroblemau´r galon, a phobl hŷn, osgoi gweithgarwch corfforol egnïol. Efallai y bydd pobl sydd ag asthma yn gorfod defnyddio eu hanadlydd yn amlach. Dylech leihau eich gweithgarwch corfforol, yn enwedig yn yr awyr agored, yn enwedig os ydych yn profi symptomau fel pesychu neu ddolur gwddf.

Mynegai Ansawdd Aer Dyddiol:   Amsawdd Aer Cymry