Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol i wella'r wefan hon. I ddeall mwy am y cwcis, gweler ein hysbysiad preifatrwydd
Dyma lle'r ydych chi:

Cyngor Safleoedd Adeiladu

Mae Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn cydnabod y balans rhwng yr angen am ddatblygiadau newydd ar draws y tri Chyngor, tra’n sicrhau ar yr un pryd fod trigolion a busnesau yn cael eu gwarchod rhag aflonyddwch amgylcheddol yn ystod adeiladaeth o ddatvblydgiadau mawr a bach. 

SRS_PollutionControlHandbook_ConstructionA4_E-page-001

Rydym wedi cynhyrchu llawlyfr sydd yn darparu canllawiau i gontractwyr i sicrhau fod aflonyddwch gan sŵn, dirgyniad, llwch a mŵg sydd yn codi yn ystod gwahanol gamau o adeiladu yn cael eu minimeiddio, heb gyfyngiadau di-angen ar gontractwyr.

Gobeithiwn y bydd y ddogfen yn annog contractwyr i gyfathrebu gyda GRhR yn ystod y cyfnodau cynnar, i ddarparu gwyvbodaeth, canllawiau a/neu eglurhad ar ddulliau gweithio ac i gynorthwyo datblygwyr i gydymffurfio gyda deddfwriaethau perthnasol. 

 

I lawrlwytho’r llawlyfr (pdf), cliciwch ar y linc isod

 

GRhR Llawlyfr Rheoli Llygredd ar Safleoedd Adeiladu