Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol i wella'r wefan hon. I ddeall mwy am y cwcis, gweler ein hysbysiad preifatrwydd
Dyma lle'r ydych chi:

Pollution Service Request Form

Please note: For urgent calls such as sounding alarms please report by ringing 0300 123 66 96. We will endeavour to respond to service requests made via this on line form within 3 working days.

 

Lleoliad gwasanaeth *

You will shortly be sent an e-mail with a noise diary attached.

Yn fuan, anfonir e-bost atoch gyda dyddiadur sŵn ynghlwm.

You will be e mailed a noise diary to be completed and returned to Shared Regulatory Services within 14 days.

Anfonir dyddiadur sŵn atoch i'w gwblhau a'i ddychwelyd Wasanaethau Rheoliadol a Rennir cyn pen 14 diwrnod.

Nid ydym yn ymateb i gwynion dienw.