Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol i wella'r wefan hon. I ddeall mwy am y cwcis, gweler ein hysbysiad preifatrwydd
Dyma lle'r ydych chi:

Llygredd Aer a Sŵn

Ceir ystod eang o geisiadau am wasanaethau llygredd o safleoedd cartref a masnachol. Cynnal cynlluniau monitro llygredd amrywiol ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Llygredd Sŵn

Archwilio cwynion am sŵn o safleoedd cartref a masnachol

Ansawdd yr Aer a Llygredd

Rheoli ansawdd yr aer, rheoleiddio allyriadau diwydiannol ac archwilio cwynion

Niwsans Arogl a Llwch

Tîm Gwasanaethau’r Gymdogaeth sy’n archwilio cwynion am arogl a llwch

Llygredd Golau

Golau artiffisial sy’n cael goleuo ardaloedd nad oedd i fod i gael eu goleuo ydy llygredd golau

Ansawdd Dŵr

Arweiniad ar gyfer cyflenwyr y prif gyflenwad a chyflenwadau preifat, baddonau a dŵr ymdrochi

Tir Llygredig

Gall Tir Llygredig achosi niwed i iechyd pobl neu’r amgylchedd

Cyngor Safleoedd Adeiladu

Rydym wedi cynhyrchu llawlyfr sydd yn darparu canllawiau i gontractwyr i sicrhau fod aflonyddwch gan sŵn, dirgyniad, llwch a mŵg sydd yn codi yn ystod gwahanol gamau o adeiladu yn cael eu minimeiddio

Coronafeirws

Cyngor ar faterion llygredd yn ystod coronafeirws

Llygredd Ffurflen gais am wasanaeth

Noder: Am alwadau brys fel larwm yn seinio, rhowch wybod i ni am y mater drwy ffonio 0300 123 66 96. Fe anelwn i ymateb i geision am wasanaeth â dderbynwyd drwy’r ffurflen ar lein yma o fewn 3 diwrnod gwaith.

Lleoliad gwasanaeth *

You will shortly be sent an e-mail with a noise diary attached.

Yn fuan, anfonir e-bost atoch gyda dyddiadur sŵn ynghlwm.

You will be e mailed a noise diary to be completed and returned to Shared Regulatory Services within 14 days.

Anfonir dyddiadur sŵn atoch i'w gwblhau a'i ddychwelyd Wasanaethau Rheoliadol a Rennir cyn pen 14 diwrnod.

Nid ydym yn ymateb i gwynion dienw.