Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Archwiliadau diogelwch bwyd arferol i ailddechrau ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a'r Fro

Gyda chodi cyfyngiadau yn raddol ac ailagor busnesau bwyd, byddCoffee shop cleaning swyddogion diogelwch bwyd yn dechrau archwiliadau bwyd arferol eto.

Ebrill 21ain, 2021

Yn ystod y 12 mis diwethaf, mae llawer o swyddogion bwyd wedi bod yn defnyddio eu sgiliau a'u harbenigedd i helpu i atal lledaeniad Covid-19.

Mewn ymdrech ar y cyd i fynd i’r afael â’r nifer fawr o fusnesau sy’n hwyr mewn archwiliad bwyd, mae cynllun peilot yn cael ei dreialu ym mis Mai i ymweld a chynnig cefnogaeth i fusnesau bwyd yn enwedig y rhai sydd wedi bod ar gau ers cryn amser.

Y tair ardal gychwynnol yr ymwelir â nhw fydd canolfannau'r Barri, Pen-y-bont ar Ogwr a Chaerdydd. Y gobaith yw y bydd y dull hwn yn cynnig hwb i hyder cwsmeriaid mewn diogelwch a safonau bwyd ac yn sicrhau bod pob busnes newydd yn cael sgôr hylendid bwyd cyfoes.

Dywedodd Dave Holland, Pennaeth y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

“Mae'r cyhoedd yn awyddus i fynd yn ôl i gwrdd â ffrindiau mewn caffis a bwytai wrth i ni geisio dod yn ôl i normal. Rydym yn gwybod bod busnesau lleol yn ysu am roi'r misoedd anodd hyn y tu ôl iddynt. Yn syml, mae ein swyddogion eisiau sicrhau bod safonau hylendid yn cael eu cynnal a byddwn yn cynnig cyngor a chefnogaeth i sicrhau bod ailagor yn brofiad diogel a phleserus i bawb dan sylw.

”Er mwyn sicrhau bod eich busnes bwyd yn gallu derbyn sgôr hylendid bwyd da pan fyddwch chi'n ailagor eich drysau, darllenwch y rhestr wirio a ddarperir gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Mae cyngor ychwanegol hefyd ar gael ar 0300 1236696 yn ystod oriau swyddfa neu trwy ein ffurflen we cysylltu â ni.