Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Stopiwch Fasnachwyr Twyllodrus…y drosedd sy’n ysglyfaethu pobl fregus yn eu cartrefi eu hunain

Adroddwch ddigwyddiadau a gwybodaeth i Crimsetoppers ar-lein ac ar y ffôn yn ddienw

Ebrill 14eg, 2021

CST0002-02-Doorstep-crime-1200x900px-Facebook-ENG+WEL-AW

Os yw hwn yn argyfwng neu os yw masnachwyr twyllodrus yn yr eiddo, cysylltwch â 999, neu os oes angen cyngor arnoch i helpu gydag anghydfod, pryder neu amheuaeth, ffoniwch Cyngor ar Bopeth ar 0808 223 1144.

Arwyddion i’w sylwi:

  • Gwasanaethau anorffenedig neu o ansawdd gwael
  • Prisiau uwch a gwaith brys ei angen
  • Pwysau i gytuno yn y fan a’r lle
  • Taliadau arian parod ymlaen llaw
  • Dim gwaith papur a / neu hawliau canslo
  • Ni ddarparwyd unrhyw fanylion am y masnachwr
  • Taflenni yn nodi’r cyfnod Ailfeddwl Statudol
  • Anwybyddu arwyddion neu sticeri yn gofyn i’r masnachwr adael a pheidio â dychwelyd
  • Gwerthu nwyddau o fan yn dilyn galwad stepen drws digymell
  • Wedi’i werthu o lefydd anarferol e.e. gwerthiant cist car

Adroddwch unrhyw wybodaeth; dywedwch wrthym beth rydych chi’n ei wybod.

100% yn anhysbys. Bob amser.

Ydy fy ngwybodaeth yn ddefnyddiol?

Mae enwau, cyfeiriadau, enwau busnesau a manylion cerbydau yn ddefnyddiol iawn; byddwn yn gofyn cwestiynau pellach i chi i ddysgu mwy am yr hyn rydych chi’n ei wybod.

Ffoniwch Crimestoppers ar 0800 555 111 neu ewch i Crimestoppers-uk.org i ddweud wrthym beth rydych chi’n ei wybod.

Siaradwch lan. Cadwch yn ddiogel. Stopiwch droseddau.