Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Covid19: Llythyr at gyflogwyr mawr a busnesau lletygarwch

Anfonwyd llythyr at fusnesau mawr ar Ragfyr 7fed, yn annog staff i fod yn effro i symptomau Covid-19

Rhagfyr 7fed, 2021

Mae dyfodiad yr amrywiad Omicron mwy heintus i'n hardal yn fygythiad cynyddol i les ein cymunedau, a dyna pam mae'r llythyr gan Bennaeth y Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir, Dave Holland a Chyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd, Fiona Kinghorn wedi'i anfon at fusnesau.

Yn y llythyr, mae cyflogwyr yn cael eu hannog i annog eu gweithwyr i dderbyn eu brechiad atgyfnerthu, i archebu profion PCR os yw'r symptomau'n datblygu ac i gysylltu â ni os oes angen unrhyw gyngor ar asesiadau risg Covid-19.

Letter to Businesses 7 12 21 final