Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Rhybudd am sgamiau yn ymwneud â rhaglen frechu Covid-19

Derbyniodd un preswylydd 90 oed neges destun yn honni ei bod gan y GIG yn nodi y gallai wneud cais am ei brechiad

Ionawr 6ed, 2021

Roedd y preswylydd o'r farn ei bod yn gredadwy gan y byddai'n cael ei hystyried yn flaenoriaeth ar gyfer y brechiad oherwydd eiMobile call no number hoedran. Cliciodd ar ddolen rhif galwad y neges destun a aeth ymlaen i ofyn iddi am ei manylion banc a sylweddolodd mai sgam ydoedd.

Atgoffir preswylwyr i beidio â rhoi eu manylion personol yn enwedig manylion bancio pan ofynnir am y rhain trwy ddolen mewn e-bost neu neges destun ac nid oes cost am y brechiad.

Mae'r Cyd-bwyllgor ar frechu a Imiwneiddio wedi cyhoeddi canllawiau ar flaenoriaeth pa grwpiau o'r cyhoedd fydd yn cael eu brechu gyntaf. Bydd eu meddyg neu'r Bwrdd Iechyd yn cysylltu â'r grwpiau pan fydd hynny'n berthnasol.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 0808 223 1144 os hoffech roi gwybod am sgam o'r natur hon.