Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol i wella'r wefan hon. I ddeall mwy am y cwcis, gweler ein hysbysiad preifatrwydd
Dyma lle'r ydych chi:

Gwahoddir artistiaid tatŵs a thyllwyr corff i fynychu webinar Llywodraeth Cymru

Ar hyn o bryd mae'r DU yn mynd drwy argyfwng iechyd cyhoeddus oTattoo artist ganlyniad i bandemig COVID-19.

Mae'n hanfodol bod cyflogwyr, gweithwyr, yr hunangyflogedig a chleientiaid yn cymryd camau i gadw pawb yn ddiogel. Cyn i'r cyfyngiadau gael eu codi ar 27 Gorffennaf, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canllawiau i'r rhai sy'n darparu gwasanaethau cyswllt agos.

Bydd yn helpu ymarferwyr i ddeall sut i weithio'n ddiogel a chadw eu hunain a'u cleientiaid yn ddiogel yn ystod y pandemig hwn, gan sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn cydymffurfio â chanllawiau pellhau cymdeithasol.

Bydd y weminar yn darparu cyngor a chefnogaeth ymarferol ar yr hyn y mae angen i ymarferwyr ei wneud i ailgychwyn gweithrediadau yn ystod pandemig COVID-19 yn unol â'r canllawiau.

Bydd y sesiwn hon, mewn partneriaeth rhwng Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd a Llywodraeth Cymru, yn eich galluogi i gymryd rhan yn y drafodaeth a chael cyfle i rannu'ch profiadau o'r pandemig yn y sesiwn Holi ac Ateb ganlynol.

Mae Llywodraeth Cymru eisiau clywed gan gynifer o leisiau â phosib, felly mae croeso i chi gyflwyno unrhyw gwestiynau a sylwadau cyn y weminar. Byddwch hefyd yn gallu cyflwyno cwestiynau yn ystod y weminar.

Bydd y weminar ar gael i'w wylio ar alw ar ôl y darllediad byw, felly gallwch barhau i ymgysylltu â'r sgwrs os nad ydych yn gallu cofrestru.

Pryd?

Bydd y webinar yn cael ei gynnal ar 23 Gorffennaf rhwng 12.30yp a 2yp, a bydd y weminar hon yn cael ei hwyluso gan weithwyr proffesiynol a phanelwyr arbenigol o Lywodraeth Cymru.

Mae'r ddolen y webinar ddydd Iau bellach ar gael yma

Siaradwyr

  • Dr Sara Hayes, Cynghorydd Proffesiynol Llywodraeth Cymru ar gyfer COVID-19
  • Dr Sarah Jones Uwch Gynghorydd Iechyd yr Amgylchedd Llywodraeth Cymru ar gyfer COVID-19

Beth sydd ynddo i chi?

Wrth i argyfwng byd-eang coronavirus COVID-19 barhau mae Llywodraeth Cymru yn hwyluso dod ag ymarferwyr a swyddogion gorfodi ynghyd i drafod sut maen nhw'n ymateb i'r argyfwng hwn.

Pwy ddylai fod yn bresennol?

Unrhyw un sydd â diddordeb mewn gweithdrefnau arbennig, gan gynnwys ymarferwyr a swyddogion gorfodi.

Beth sydd angen i chi ei wybod

Mae'r webinar hon yn rhad ac am ddim. Er y bydd yn canolbwyntio ar y ddeddfwriaeth a'r arweiniad yng Nghymru, mae'n agored i bawb. Os ydych chi am fod yn bresennol, rhaid i chi gofrestru ar-lein i gadarnhau eich presenoldeb. Ar ôl cofrestru, anfonir e-bost atoch gyda chyfarwyddiadau ymuno.

Mae'r webinar wedi'i gyfyngu i 1,000 o fynychwyr ac mae cofrestru'n gwarantu lle i chi ar y weminar. Ar ôl i cyrraedd 1,000 o gofrestriadau ni dderbynnir mwy. Bydd yr holl webinarau ar gael i'w cyrchu ar ôl eu darlledu fel y gellir eu gwylio eto neu ar amser mwy cyfleus os na allwch ddod.

Cwestiynau?

Gweler Cwestiynau Cyffredin webinar CIEH.