Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol i wella'r wefan hon. I ddeall mwy am y cwcis, gweler ein hysbysiad preifatrwydd
Dyma lle'r ydych chi:

Mae'r gyfraith ar restrau alergenau a chynhwysion yn newid ar 1 Hydref 2021

Er mwyn eich helpu i ddeall beth yw'r newidiadau hyn, p'un a ydynt yn effeithio ar eich busnes a'r hyn sydd angen i chi ei wneud i baratoi eich busnes ar gyfer y newidiadau hyn, rydym yn darparu gweithdai ar-lein am ddim i fusnesau bwyd ledled Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Morgannwg.Woman reading food label 

Gorffennaf 1af, 2021

Bydd y gyfraith newydd, a elwir yn Gyfraith Natasha, yn ei gwneud yn ofynnol i fusnesau bwyd ddarparu rhestrau cynhwysion llawn a labelu alergenau ar fwydydd sydd wedi'u pecynnu ymlaen llaw i'w gwerthu'n uniongyrchol yn yr adeilad. Bydd ein gweithdai awr yn rhoi trosolwg i chi o'r newidiadau yn y gyfraith ac yn rhoi cyfle i chi ofyn i'n Swyddogion Safonau Masnach unrhyw gwestiynau a allai fod gennych am y newidiadau hyn a sut y gallant fod yn berthnasol i'ch busnes.

Bydd y gweithdai hyn yn cael eu cynnal ar-lein felly bydd angen mynediad at ddyfais fel gliniadur, ffôn clyfar neu lechen a mynediad i'r rhyngrwyd. Mae nifer gyfyngedig o leoedd y sesiwn, felly os hoffech archebu'ch lle ar un o'n gweithdai, anfonwch e-bost atom yn training-srswales@valeofglamorgan.gov.uk.

Bydd angen i chi ddweud wrthym eich enw llawn, enw a chyfeiriad eich busnes a'ch cyfeiriad e-bost er mwyn i ni eich archebu ar gyfer y gweithdy. Rhoddir tystysgrif presenoldeb i bawb sy'n mynychu ein gweithdai sy'n llenwi ein ffurflen werthuso, a anfonir i'r cyfeiriad e-bost a ddarperir o fewn wythnos i'r gweithdy.

Mae ein gweithdai yn cael eu cynnal ar:

  • Dydd Mawrth 31ain Awst 2021 rhwng 09:00 - 10:00
  • Dydd Iau 2il Medi 2021 rhwng 15:00 - 16:00
  • Dydd Iau 9fed Medi 2021 rhwng 13:00 - 14:00
  • Dydd Mercher 22ain Medi 2021 rhwng 11:00 - 12:00

Sylwch fod ein gweithdai yn debygol o redeg ymlaen yn hwy nag awr os ydym yn derbyn llawer o gwestiynau, felly efallai yr hoffech ystyried hynny wrth ddewis pa ddyddiad ac amser gweithdy sydd orau i chi.

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i un o'n gweithdai.