Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol i wella'r wefan hon. I ddeall mwy am y cwcis, gweler ein hysbysiad preifatrwydd
Dyma lle'r ydych chi:

Rhybudd Diogelwch y DU wedi'i gyhoeddi ar gyfer atodiad disg llif gadwyn grinder ongl 

Mae OPSS wedi cyhoeddi Rhybudd Diogelwch ar gyfer atodiad disg llif gadwyn a werthwyd yn anghywir i'w ddefnyddio gyda llifanu ongl. s300_GUKChainsawDiscs 

Gorffennaf 2il, 2021

Mae'r Swyddfa Diogelwch a Safonau Cynnyrch (OPSS), rheolydd diogelwch cynnyrch cenedlaethol y DU, wedi cyhoeddi Rhybudd Diogelwch ar gyfer atodiad disg llif gadwyn sydd wedi'i werthu'n anghywir i'w ddefnyddio gyda llifanu ongl.

Nid yw'r atodiadau hyn wedi'u cynllunio i'w defnyddio gyda'i gilydd ac maent yn debygol o achosi colli rheolaeth a allai arwain at anaf difrifol neu hyd yn oed farwolaeth. Derbyniwyd adroddiadau am anafiadau yn deillio o gic-ôl a achoswyd gan y llif gadwyn yn gafael yn yr arwyneb torri ac yn gorfodi’r grinder ongl i droi neu neidio allan o law’r gweithredwr yn sydyn.

Anogir unrhyw ddefnyddwyr sydd â'r atodiadau grinder ongl hyn yn eu meddiant i roi'r gorau i'w defnyddio ar unwaith. Dylent gysylltu â'r gwerthwr i gael iawn os credant fod y cynnyrch wedi'i farchnata'n anghywir fel un sy'n gydnaws i'w ddefnyddio â grinder ongl.

Mae OPSS hefyd yn dweud wrth unrhyw fusnes sy'n gwerthu'r disgiau llif gadwyn hyn fel atodiadau ar gyfer llifanu ongl i'w tynnu o'r farchnad ar unwaith gan nad ydyn nhw'n cydymffurfio â Rheoliadau Cyflenwi Peiriannau (Diogelwch) 2008.

Mae'r Rhybudd Diogelwch hwn yn ganlyniad asesiad risg a gynhaliwyd gan OPSS yn dilyn dau rybudd risg blaenorol a gyhoeddwyd gan y Swyddfa ym mis Chwefror, yn seiliedig ar wybodaeth gan reoleiddwyr lleol. Mae OPSS yn gweithio gyda Safonau Masnach awdurdodau lleol i nodi a chymryd camau priodol yn erbyn yr atodiadau llif gadwyn hyn.

Dywedodd Prif Weithredwr OPSS, Graham Russell:

“Mae OPSS wedi cymryd y cam pwysig hwn oherwydd nad yw'r atodiadau llif gadwyn wedi'u cynllunio i'w defnyddio gyda llifanu ongl a gallent achosi anaf difrifol neu hyd yn oed farwolaeth. Y Rhybudd Diogelwch hwn yw'r cam diweddaraf a gymerwyd gan OPSS i helpu i amddiffyn cyhoedd y DU rhag cynhyrchion anniogel."

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar GOV.UK