Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Cyngor i berchnogion anifeiliaid anwes yn ystod y pandemig coronafeirws

Mae rhai preswylwyr yn pryderu y gall anifeiliaid anwes fod yn gludwyr y coronafeirws.
Dog Lie Down

Ar hyn o bryd does dim tystiolaeth i awgrymu y gall anifeiliaid anwes fod yn gludwyr, ond byddem yn eich cynghori i gynnal arferion hylendid da ac i ddarllen y dolenni isod i gael gwybodaeth pellach a diweddariadau.

Mawrth 26ain, 2020

 

Cyngor Perchennog Anifeiliaid Anwes gan yr RSPCA

Mae'r RSPCA wedi bod yn gweithio'n agos gydag ystod o sefydliadau lles anifeiliaid blaenllaw eraill i lunio a chrynhoi'r arweiniad a'r cyngor gorau i berchnogion anifeiliaid anwes yn ystod y cyfnod anodd hwn sy'n newid yn barhaus.

Maent yn un o 16 sefydliad sydd wedi dod ynghyd i goladu'r cyngor hwn, yr ydym yn gobeithio y bydd yn cyrraedd cynulleidfa mor eang â phosibl i helpu i ffrwyno lledaeniad Covid-19, ac i gefnogi perchnogion anifeiliaid anwes.

Mae'r dolenni isod yn darparu cyfres o ffeithluniau gyda gwybodaeth allweddol a allai fod yn ddefnyddiol i anifeiliaid anwes sy'n berchen ar breswylwyr ledled Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Gellir dod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf am yr RSPCA ar Twitter yn @RSPCACymru.