Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

GRhR yn ffurfio partneriaeth Prif Awdurdod gyda darparwr hyfforddiant galwedigaethol cenedlaethol

Mae Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir wedi cytuno ar bartneriaeth ffurfiol gyda chwmni hyfforddi adnabyddus 

Tachwedd 25ain, 2019

Access Training

Mae Access Training (Wales) Limited yn darparu ystod gynhwysfawr o gyrsiau achrededig ar gyfer unigolion sydd am ddod yn grefftwyr proffesiynol, gan gynnwys gosodwyr cegin, peirianwyr Gas Safe a thrydanwyr medrus.

Gyda'i brif swyddfa yn Ystâd Ddiwydiannol Llandochau Fach ym Mro Morgannwg mae gan y cwmni gysylltiadau cryf o fewn y diwydiant sy'n rhoi cyfle i'w gleientiaid wneud y gorau o'u buddsoddiad.

Mae Prif Awdurdod yn fodd i fusnesau dderbyn cyngor sicr wedi'i deilwra ar fodloni iechyd yr amgylchedd, safonau masnachu neu reoliadau diogelwch tân trwy un pwynt cyswllt. Mae'r bartneriaeth yn golygu y bydd GRhR yn darparu cyngor safonau masnachu i'r cwmni ar draws ystod o feysydd megis telerau ac amodau, polisïau a gweithdrefnau a hyfforddiant cyfraith defnyddwyr.

Dywedodd Ian Bennett, cyfarwyddwr Access Training: “Roedd ffurfio’r bartneriaeth hon yn benderfyniad hawdd i ni oherwydd ei fod yn sicrhau bod ein harferion a’n gweithdrefnau yn gywir ac yn cydymffurfio.

“Rydyn ni wir yn hoffi dull pwynt cyswllt sengl, gan ei fod yn golygu y gallwn ni godi'r ffôn i un person pan fydd angen i ni drafod newidiadau arfaethedig i fusnes neu pan fydd gennym ymholiad y gallai fod angen rhywfaint o help arnom gyda ni."

Dywedodd llefarydd ar ran GRhR:

“Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Access Training oherwydd eu bod yn gwmni uchelgeisiol sy’n cael ei redeg yn dda ac sy’n ymdrechu i gael pethau’n iawn. Mae Prif Awdurdod wedi'i anelu'n fawr at helpu busnesau i dyfu a rhoi hyder iddynt eu bod yn amddiffyn eu hunain a'u cwsmeriaid."

Mae partneriaethau Prif Awdurdod  ar gael i unrhyw fath o fusnes, p'un a ydynt yn cychwyn neu'n sefydledig, yn ogystal â mathau eraill o sefydliad fel elusennau a chymdeithasau masnach. Os oes gennych ddiddordeb mewn trafod Prif Awdurdod gyda ni, ewch i'n gwefan, e-bostiwch pa-srswales@valeofglamorgan.gov.uk neu ffoniwch 0300 123 6696

Access Training