Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol i wella'r wefan hon. I ddeall mwy am y cwcis, gweler ein hysbysiad preifatrwydd
Dyma lle'r ydych chi:

Gwobr Lefel 2 Highfield mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo (RQF)

Yn ôl y gyfraith, rhaid i weithredwyr busnesau bwyd sicrhau bod trinwyr bwyd yn derbyn yr oruchwyliaeth a'r hyfforddiant priodol mewn hylendid bwyd.

Mae'r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer y rhai sy'n gweithio mewn amgylchedd arlwyo sy'n gyfrifol am drin bwyd. Dyma hefyd y cymhwysterChef preparing food diogelwch bwyd mwyaf poblogaidd a dderbynnir gan swyddogion gorfodi ac archwilwyr.

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd i mi gyflawni'r cymhwyster hwn?

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys cwrs hyfforddi undydd yn yr ystafell ddosbarth.

Pa gymwysterau sydd eu hangen arnaf i gyflawni'r cymhwyster hwn?

Nid oes unrhyw ragofynion pwnc-benodol ac mae'r cymhwyster yn addas ar gyfer dysgwyr 14+ oed. Argymhellir bod gan ddysgwyr sy'n ymgymryd â'r cymhwyster o leiaf Lefel 1 mewn Saesneg a mathemateg neu gyfwerth. Os ydych chi'n ansicr, cysylltwch â ni i drafod gofynion y cwrs cyn archebu'ch lle.

Sut mae'r cymhwyster yn cael ei asesu?

Asesir y cymhwyster hwn gan bapur arholiad amlddewis 20 cwestiwn ar ddiwedd y cwrs. Y marc pasio ar gyfer y papur yw 13 allan o 20 cwestiwn yn gywir (66%).

Beth nesaf?

Efallai y bydd unigolion sy'n cyflawni'r cymhwyster hwn am symud ymlaen i gymwysterau eraill sy'n gysylltiedig â diogelwch bwyd ac alergenau, megis Gwobr Lefel 2 Highfield mewn Ymwybyddiaeth Alergenau Bwyd mewn Arlwyo (RQF), Gwobr Lefel 3 Highfield mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo (RQF). Gweler ein tudalennau hyfforddi am fanylion y cyrsiau hyn a chyrsiau eraill a gynigiwn.

Ble gellir dilyn y cwrs hwn?

Rydym yn cyflwyno'r cwrs hwn ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Dyffryn Morgannwg, yn ogystal â chyflwyno'r cwrs ar-lein. I gymryd yr asesiad ar gyfer y Cymhwyster ar-lein, bydd angen gliniadur / cyfrifiadur / llechen neu debyg gyda gwe-gamera a meicroffon, yn ogystal â ffôn smart. Gweler ein prif dudalen hyfforddi i gael mwy o wybodaeth am e-asesiadau.

Cost?

Cost y cwrs hyfforddi hwn yw £75. Os ydych am gyflawni'r cymhwyster hwn ar-lein, mae cost ychwanegol o £ 30 + TAW (£36) ar gyfer yr e-asesiad. Felly cyfanswm cost cwblhau'r cymhwyster hwn ar-lein yw £111.

Dyddiadau ein cyrsiau nesaf

  • Dydd Mawrth 25 Ebrill, Neuadd y Ddinas, Caerdydd
  • Dydd Iau 29 Mehefin, Swyddfeydd Dinesig, Y Barri

Sut mae archebu fy lle?

Gallwch naill ai lawrlwytho ffurflen archebu'r cwrs o'n gwefan neu anfon e-bost atom i gael copi o'r ffurflen archebu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar y manylion isod a byddwn yn hapus i helpu.

 

Gwobr Lefel 3 Highfield mewn Diogelwch Bwyd ar gyfer Arlwyo (RQF)

Yn ôl y gyfraith, rhaid i weithredwyr busnesau bwyd sicrhau bod trinwyr bwyd yn derbyn yr oruchwyliaeth a'r hyfforddiant priodol mewn hylendid bwyd.

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i anelu at y rhai sy'n gweithio ar lefel uwch neu lefel orychwilio yn y diwydiant arlwyo, neu sy'n dymuno symud ymlaen iddo.

Food Hygiene in Cafe KitchenPa mor hir y bydd yn ei gymryd i mi gyflawni'r cymhwyster hwn?

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys cwrs hyfforddi dau ddiwrnod yn yr ystafell ddosbarth gyda llawlyfr cyn-cwrs i'w gwblhau

Pa gymwysterau sydd eu hangen arnaf i gyflawni'r cymhwyster hwn?

Nid oes unrhyw ragofynion pwnc-benodol ac mae'r cymhwyster yn addas ar gyfer dysgwyr 14+ oed. Argymhellir bod gan ddysgwyr sy'n ymgymryd â'r cymhwyster o leiaf Lefel 1 mewn Saesneg a mathemateg neu gyfwerth. Os ydych chi'n ansicr, cysylltwch â ni i drafod gofynion y cwrs cyn archebu'ch lle.

Sut mae'r cymhwyster yn cael ei asesu?

Asesir y cymhwyster hwn gan bapur arholiad amlddewis 45 cwestiwn diwedd cwrs. Y marc pasio ar gyfer y papur yw 30 allan o 45 cwestiwn yn gywir (66%). Bydd marc o 36 neu uwch yn arwain at wahaniaeth.

Beth nesaf?

Efallai y bydd unigolion sy'n cyflawni'r cymhwyster hwn am symud ymlaen i gymwysterau eraill sy'n gysylltiedig â diogelwch bwyd ac alergenau, megis Gwobr Lefel 3 Highfield mewn Ymwybyddiaeth Allergen Bwyd mewn Arlwyo (RQF), Gwobr Lefel 4 Highfield mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo (RQF). Gweler ein tudalennau hyfforddi i gael manylion am gyrsiau eraill rydyn ni'n eu cynnig.

Ble gellir dilyn y cwrs hwn?

Rydym yn cyflwyno'r cwrs hwn ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg. Gweler ein gwefan am yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am ein lleoliadau hyfforddi a dyddiadau ein cyrsiau.

Cost?

Cost y cwrs hyfforddi hwn yw £225

Dyddiadau ein cyrsiau nesaf

Bydd ein cwrs nesaf yn cael ei gyhoeddi yn fuan.

Sut mae archebu fy lle?

Gallwch naill ai lawrlwytho ffurflen archebu'r cwrs o'n gwefan neu anfon e-bost atom i gael copi o'r ffurflen archebu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar y manylion isod a byddwn yn hapus i helpu.

 

  • 0300 123 6696

 

  • training-srswales@valeofglamorgan.gov.uk

 

  • Mair Thomas, Gweinyddwr Hyfforddiant The Basement, Neuadd y Sir, Atlantic Wharf, Caerdydd, CF10 4UW