Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Peidiwch â chael eich twyllo gan sgam llygod mawr

Mae trigolion Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg yn cael eu rhybuddio i wylio am alwadau ffôn ac ymweliadau i'r tŷ gan sgiamwyr sy'n awgrymu bod ganddynt broblem llygod mawr yn eu cartref.  

Tachwedd 12ain, 2018

Bydd y sgiamwyr yn esgus eu bod naill ai o Adran Iechyd yr Amgylchedd neu Ddŵr Cymru, ac yn mynd ymlaen i ofyn i'r trigolyn am arian i gael gwared â'r broblem llygod mawr, nad yw'n bodoli mewn gwirionedd.

Cyhoeddwyd y rhybudd gan y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, sef partneriaeth o wasanaethau, gan gynnwys safonau masnach ac iechyd yr amgylchedd, sy'n gwasanaethu Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.
Scam-calls

Dywedodd y Cynghorydd Dhanisha Patel, aelod o Gyd-bwyllgor y gwasanaeth Rheoliadol a Rennir: "Byddwch yn wyliadwrus o'r sgiâm diweddaraf hwn y gwyddom ei fod ar waith yn Ne Cymru.

"Peidiwch â rhoi arian iddynt. Mae'r gaeaf yn gyfnod arbennig o brysur i fasnachwyr twyllodrus a sgiamwyr, felly dywedwch wrth aelodau eich teulu a'ch cymdogion i roi'r ffôn i lawr os ydynt yn teimlo dan bwysau mewn unrhyw ffordd, ac i droi ymaith galwyr amheus i'r tŷ. 

Mae tactegau "sgiamwyr" yn amrywio, ond byddant bob amser yn ymwneud â cheisio cael arian oddi wrthych mewn rhyw fodd neu'i gilydd. Os ydych yn amau sgiâm ar unrhyw adeg, ffoniwch 03454 04 05 05 i gael cyngor yn gyntaf, neu ffoniwch 101 i adrodd unrhyw weithgareddau amheus yn eich cymdogaeth."