Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Trefnwyd clinig microsglodion ceffylau a phasbort GRhR cyntaf ym mis Awst

Wrth edrych ar hyrwyddo cydymffurfiaeth â'r Rheoliadau Adnabod Ceffylau newydd, mae GRhR yn trefnu clinigau microsglodion a phasbortau ar gyfer aelodau'r cyhoedd

Gorffennaf 22ain, 2019

Pony-with-B&W-vet

Bydd y cyntaf o nifer o glinigau i'w cynnal ar 8 Awst rhwng 9yb a 5yh yn:

Fferm Seabank
Ffordd Mardy 
Gwynllŵg
Caerdydd
CF3 2EH

 

Y ffi am wasanaeth microsglodyn a phasbort ceffylau fydd £35. I archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn ffoniwch 0300 123 6696 a gofynnwch am y Swyddog Iechyd a Lles Anifeiliaid, Arweinydd Ceffylau, Kate Richards. Yn anffodus, ni fyddwch yn gymwys ar gyfer y gwasanaeth heb archebu o flaen llaw.

Cynhelir y digwyddiad hwn ar y cyd â:

  • Cymdeithas Frenhinol Atal Creulondeb i Anifeiliaid (RSPCA)
  • Cymdeithas Ceffylau Prydain
  • B & W Equine Vets
  • World Horse Welfare
  • Redwings