Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Cyngor i Ddefnyddwyr

Pan fyddwch chi’n prynu nwyddau neu wasanaethau, mae’r gyfraith yn rhoi hawliau i chi fel defnyddiwr. Mae’r rhain yn eich amddiffyn rhag cael eich trin yn annheg gan fasnachwr.

Shopping-Bags

Mae defnyddwyr sy’n ymwybodol o’u hawliau’n medru gwneud penderfyniadau da wrth brynu nwyddau a gwasanaethau.

Ond os ydy pethau’n mynd o chwith, mae help a chyngor ar gael.

Am gyngor cynhwysfawr i ddefnyddwyr ar ystod eang o faterion, yn cynnwys prynu ar-lein ac ar stepen y drws, ewch i wefan Cyngor ar Bopeth – Cyngor i Ddefnyddwyr

Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth

Mae Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor i ddefnyddwyr. Gallwch chi anfon ymholiad ar-lein neu drwy ffonio:

03454 040505

Gwneud ymholiad ar-lein

Yr Ombwdsman

Mae ombwdsman yn cael ei apwyntio i archwilio cwynion yn erbyn sefydliad. Mae defnyddio gwasanaeth ombwdsman yn ffordd o geisio osgoi mynd i’r llys i ddatrys cwyn.

Ceir rhestr gyflawn o wasanaethau’r ombwdsman ar wefan Cymdeithas yr Ombwdsmyn.