Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Dywedwch wrthym beth yw eich barn

Rydyn ni bob amser yn awyddus i wella'r gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu a gwerthfawrogi'r adborth rydyn ni'n ei dderbyn

Os hoffech roi adborth ar ein gwasanaethau, neu ymateb i ymgynghoriad cyhoeddus, cwblhewch yr arolwg perthnasol isod. Fel arall gallwch gyflwyno sylwadau ac arsylwadau i SRSCustomerFeedback@valeofglamorgan.gov.uk.

Surveys
 Arolwg Disgrifiad CychwynCau
 Arolwg Arolygiad GRhrR

 

Os archwiliwyd eich busnes neu eiddo yn ddiweddar neu ymwelodd swyddog o'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, dywedwch wrthym am eich profiad.

 

1.4.2021

 

Ar agor

Arolwg Eiddo Gwag Caerdydd 2022

Mae Cyngor Caerdydd yn cynnal arolwg o berchnogion eiddo gwag preifat i ddeall pam mae eiddo'n cael ei adael yn wag a pha gymorth y gellir ei gynnig i ddod â'r eiddo hwn yn ôl i ddefnydd. 

Os ydych yn berchennog eiddo gwag yng Nghaerdydd, cwblhewch yr arolwg a'n helpu i wella ein gwasanaethau.

 

26.4.22

 

31.5.22

 

 

 

 

 

 

Os ydych chi'n anfodlon ag unrhyw un o'r gwasanaethau a ddarperir ac yn dymuno gwneud cwyn, rhaid gwneud hyn i Gyngor Bro Morgannwg. Gellir cael gwybodaeth ar sut i wneud cwyn o'r fath trwy ymweld â'r dudalen hon.