Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Dywedwch wrthym beth yw eich barn

Rydyn ni bob amser yn awyddus i wella'r gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu a gwerthfawrogi'r adborth rydyn ni'n ei dderbyn

Os hoffech roi adborth ar ein gwasanaethau, neu ymateb i ymgynghoriad cyhoeddus, cwblhewch yr arolwg perthnasol isod. Fel arall gallwch gyflwyno sylwadau ac arsylwadau i SRSCustomerFeedback@valeofglamorgan.gov.uk.

Surveys
 Arolwg Disgrifiad CychwynCau
 Arolwg Arolygiad GRhrR

Os archwiliwyd eich busnes neu eiddo yn ddiweddar neu

ymwelodd swyddog o'r Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir,

dywedwch wrthym am eich profiad.

 1.4.2021 Ar agor
       

Os ydych chi'n anfodlon ag unrhyw un o'r gwasanaethau a ddarperir ac yn dymuno gwneud cwyn, rhaid gwneud hyn i Gyngor Bro Morgannwg. Gellir cael gwybodaeth ar sut i wneud cwyn o'r fath trwy ymweld â'r dudalen hon.