Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Dywedwch wrthym beth yw eich barn

Rydyn ni bob amser yn awyddus i wella'r gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu a gwerthfawrogi'r adborth rydyn ni'n ei dderbyn

Os hoffech roi adborth ar ein gwasanaethau, neu ymateb i ymgynghoriad cyhoeddus, cwblhewch yr arolwg perthnasol isod. Fel arall gallwch gyflwyno sylwadau ac arsylwadau i SRSCustomerFeedback@valeofglamorgan.gov.uk.

Surveys
 Arolwg Disgrifiad Cychwyn Cau
Arolwg arolygu GRhR Os cafodd eich busnes neu eiddo ei archwilio’n ddiweddar neu os ymwelwyd â hi gan swyddog o’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, dywedwch wrthym am eich profiad.  4.12.23  Parhaus
     

Os ydych chi'n anfodlon ag unrhyw un o'r gwasanaethau a ddarperir ac yn dymuno gwneud cwyn, rhaid gwneud hyn i Gyngor Bro Morgannwg. Gellir cael gwybodaeth ar sut i wneud cwyn o'r fath trwy ymweld â'r dudalen hon.