Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Iechyd a Lles Anifeiliaid

Mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru ac Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion, y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir sy’n gyfrifol am orfodi deddfwriaeth iechyd a lles anifeiliaid

Wardeniaid Anifeiliaid

Delio ag anifeiliaid crwydr a pheryglus, a rhoi Gorchmynion Rheoli Cŵn

Ffid a Hylendid

Hylendid ffid anifeiliaid a busnesau ffid anifeiliaid

Lles Anifeiliaid

Sicrhau diwallu anghenion anifeiliaid er mwyn arbed iddynt ddioddef

Afiechydon Anifeiliaid

Monitro anifeiliaid ac atal afiechydon rhag ymledu

Cludo Anifeiliaid

Trwyddedau a gwybodaeth ar gludo anifeiliaid

Ceffylau

Gwybodaeth ac arweiniad ar basborts ceffylau a phori anghyfreithlon