Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Diogelwch & Safonau Bwyd

Rhaid i bob safle lle mae bwyd yn cael ei storio, ei baratoi, ei gynhyrchu, ei goginio neu ei werthu ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg, gydymffurfio â deddfwriaeth gyfredol diogelwch bwyd.

 

Cofrestru Busnes

Cofrestru busnesau sy’n gweithredu ym maes bwyd.

Safleoedd a Gymeradwywyd

Cymeradwyo safleoedd bwyd, archwilio a gorfodaeth.

Cwynion am Fwyd

Gwneud cwyn am fwyd a hylendid.

Safonau bwyd

Cyfansoddiad a labelu bwyd, yn cynnwys alergenau.

Ymweliadau Cyngor Hylendid Bwyd

Deddfwriaeth hylendid bwyd a’r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd.

Archwiliadau Bwyd

Mae gan Swyddogion Awdurdodedig hawl i fynd i mewn i fusnes bwyd a’i archwilio.

Gwenwyn Bwyd

Archwilio ac adnabod achosion clefydau heintus.

Samplu Bwyd

Samplu ar gyfer heintio microbiolegol a chemegol.

Arlwyo mewn Digwyddiadau

Arlwyo mewn digwyddiadau, stondinau marchnad ac unedau bwyd symudol.

Rheoli Diogelwch Bwyd

Rheoli diogelwch bwyd yn seiliedig ar HACCP.

Cyrsiau Hyfforddiant

Diogelwch Bwyd a Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo.

Gwobrau Dewis Iachus

Canllawiau a gwybodaeth am y Wobr Dewis Iachus.

Newyddion Bwyd ac Iechyd

Mae posib lawrlwytho ein rhifyn diweddaraf a chyn rifynnau