Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Diogelwch & Safonau Bwyd

Rhaid i bob safle lle mae bwyd yn cael ei storio, ei baratoi, ei gynhyrchu, ei goginio neu ei werthu ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg, gydymffurfio â deddfwriaeth gyfredol diogelwch bwyd.

 

Cofrestru Busnes

Cofrestru busnesau sy’n gweithredu ym maes bwyd.

Cwynion am Fwyd

Gwneud cwyn am fwyd a hylendid.

Archwiliadau Bwyd

Mae gan Swyddogion Awdurdodedig hawl i fynd i mewn i fusnes bwyd a’i archwilio.

Safonau bwyd

Cyfansoddiad a labelu bwyd, yn cynnwys alergenau.

Sgoriau Hylendid Bwyd

Gwybodaeth ar eich hawliau ar ôl eich arolygiad hylendid bwyd

Ymweliadau Cyngor Hylendid Bwyd

Deddfwriaeth hylendid bwyd a’r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd.

Safleoedd a Gymeradwywyd

Cymeradwyo safleoedd bwyd, archwilio a gorfodaeth.

Gwenwyn Bwyd

Archwilio ac adnabod achosion clefydau heintus.

Samplu Bwyd

Samplu ar gyfer heintio microbiolegol a chemegol.

Arlwyo mewn Digwyddiadau

Arlwyo mewn digwyddiadau, stondinau marchnad ac unedau bwyd symudol.

Rheoli Diogelwch Bwyd

Rheoli diogelwch bwyd yn seiliedig ar HACCP.

Cyrsiau Hyfforddiant

Diogelwch Bwyd a Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo.

Gwobrau Dewis Iachus

Canllawiau a gwybodaeth am y Wobr Dewis Iachus.

Newyddion Bwyd ac Iechyd

Mae posib lawrlwytho ein rhifyn diweddaraf a chyn rifynnau

Trin pysgod cregyn yn ddiogel

Mae angen i chi sicrhau bod pysgod cregyn yn parhau'n fyw nes eu bod naill ai'n cael eu bwyta neu eu coginio fel nad yw'r ansawdd yn dechrau dirywio.