Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:
Yn sgil cynnal a chadw hanfodol, ni fydd y wfan hon ar gael o 10/07/20, 7.00pm – 11.00pm.

Masnachu Teg

Mae’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn sicrhau bod prisio a disgrifiadau nwyddau a gwasanaethau’n gywir, ac yn mynd i’r afael â nwyddau ffug a masnachu twyllodrus.


Troseddau stepen drws

Amddiffyn defnyddwyr rhag anfantais a mynd i’r afael ag arferion masnachu twyllodrus

Troseddau Eiddo Deallusol / Nwyddau ffug

Copi ffug o’r cynnyrch go iawn ydy nwyddau ffug

Diogelwch Cynnyrch

Y GRhR sy’n gyfrifol am orfodi ystod eang o ddeddfwriaeth diogelwch yng nghyd-destun nwyddau defnyddwyr.

Twyll

Ymdrech gan unigolyn neu sefydliad i ddwyn arian gennych drwy ddulliau camarweiniol ydy twyll

Deddf Masnachu ar y Sul

Bydd angen i fân-werthwyr sy’n dymuno masnachu ar y Sul gydymffurfio â Deddf Masnachu ar y Sul 1994

Gwerthu o dan Oed a Nwyddau â Chyfyngiadau Oedran arnynt

Mae amrywiaeth eang o nwyddau defnyddwyr yn cario cyfyngiad oedran

Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru

Mae’r Uned hon yn targedu benthycwyr arian anghyfreithlon

Pwysau a Mesurau

Yn gyfrifol am fesureg, a elwid cynt yn bwysau a mesurau