Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

A - Y

Ff

Ffliw Adar - Rhybudd ar gyfer yr holl geidwaid adar a'r cyhoedd

Description
Yn dilyn y diweddariad ym mis Rhagfyr 2020, mae'r mesurau tai gorfodol yn cael eu codi ar 31 Mawrth 2021.

Ffliw adar: parth atal wedi'i ddatgan ledled Prydain Fawr

Description
Mae Parth Atal Ffliw Adar Cymru (AIPZ) wedi'i ymestyn a'i ddiweddaru i gynnwys mesurau tai newydd a fydd yn dod i rym ar 00:01 ddydd Llun 29 Tachwedd 2021.
Canfuwyd 2 o dudalennau