Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

A - Y

N

Newyddion a Diweddariadau

Description
Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf oddi wrth y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir.

Newyddion Bwyd a Diogelwch

Description
Mae ein cylchlythyr ar gael i lawrlwytho.

Newyddion Bwyd ac Iechyd

Description
Food & Safety News

Niwsans Arogl a Llwch

Description
Tîm Gwasanaethau'r Gymdogaeth sy'n archwilio cwynion sy'n ymwneud ag arogl a llwch.

Niwsans Cyfraith Gyffredin a Niwsans Statudol

Description
Mae gan y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (GRhR) bwerau i ddelio â rhai mathau o niwsans. Gallai'r GRhR helpu pan fo aelod o'r cyhoedd yn dioddef niwsans a achosir gan arogl, mwg, sŵn neu lwch.

Noise nuisance: A guide on how to take your own action

Description
In cases where noise nuisance cannot be substantiated, you are able to take your own action under Section 82 of the Environmental Protection Act 1990

Norofeirws: Gweithdrefnau Glanhau a Diheintio'n Ddwfn

Description
Dyma ychydig o gyngor defnyddiol i fusnesau ar fynd i'r afael â Norofirws trwy gydol y flwyddyn, ond yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf
Canfuwyd 7 o dudalennau