Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

A - Y

M

Mae GRhR yn ymuno â'r Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd (CIEH) i dynnu sylw at bwysigrwydd iechyd yr amgylchedd

Description
The campaign looks to promote the work of EHPs across a range of vital policy areas

Masnachu'n Deg

Description
Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn sicrhau bod trigolion Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg yn cael y fargen orau drwy orfodi ystod eang o ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â phrisio a disgrifio nwyddau, gwasanaethau ac eiddo.

Masnachwr a alwodd yn ddiwahoddiad yn derbyn dirwy am fethu â rhoi hawliau canslo i ddefnyddwyr

Description
Masnachwr o Bont-y-pŵl wedi cael ei erlyn am fethu â darparu hawliau canslo i ddefnyddiwr

Methodd busnesau Caerdydd ag atal ysmygu mewn lleoedd di-fwg

Description
Officers found businesses permitting the smoking of charcoal lit shisha pipes and cigarettes in either fully, or substantially, enclosed areas.
Canfuwyd 4 o dudalennau