Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Iechyd yr Amgylchedd

Hyrwyddo ac amddiffyn iechyd, diogelwch a lles y cyhoedd drwy ddarparu cyngor, rheoleiddio a gorfodaeth yn unol â pholisi lleol a chenedlaethol


Clefydau heintus

Achosion torfol, cyngor, norofirws, baddonau a datgladdiadau

Bwyd

Safleoedd cymeradwy, arlwyo mewn digwyddiadau, cwynion

Iechyd a Diogelwch

Amddiffyn y gweithlu a’r sawl a allai fod mewn perygl

Rheoli Plâu

Gwasanaeth trin plâu, yn cynnwys llygod mawr a chwilod duon

Iechyd y Porthladd

Mae’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gweithredu fel Awdurdod Iechyd y Porthladd

Llygredd

Amrywiaeth eang o geisiadau am wasanaethau llygredd

Tai

Gwybodaeth a chyngor i drigolion

Safleoedd Carafanau a Gwersylla Gwyliau

Mae Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn trwyddedu safleoedd carafanau a gwersylla gwyliau o dan Ddeddf Safleoedd Carafanau a Rheoli Datblygu 1960 a Deddf Iechyd y Cyhoedd 1936 ar ran Caerdydd, Pen-y-bont ar Ogwr a Bro Morgannwg.

Ansawdd Dŵr

Gwybodaeth am ansawdd dŵr ac arweiniad ar gyfer cyflenwyr y prif gyflenwad a chyflenwadau preifat, baddonau, dŵr ymdrochi a Bae Caerdydd.