Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Podlediadau

Rydym am wneud gwybodaeth a chyngor ar yr holl faterion rheoleiddio mor hawdd â phosibl, a dyna pam rydym wedi lansio ein gwasanaeth Podcast newydd yn 2021.

Podcast Aug 2021Ein nod yw cynnal deialogau a thrafodaethau rhwng rheoleiddwyr, busnesau ac aelodau'r cyhoedd ar faterion sy'n ymwneud ag Iechyd yr Amgylchedd, Safonau Masnach a Thrwyddedu.

Gallwch wrando ar bob un o'r penodau trwy glicio ar y ddolen berthnasol isod.

Cynhyrchir ein Podlediadau gan y bobl dda yn Bro Radio ac maent yn ffordd wych o gael mewnwelediadau ar bethau sydd o bwys i fusnesau ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg - o alergenau a hylendid bwyd i iechyd, diogelwch a diogelu defnyddwyr.

Bro Radio yw'r orsaf Radio Cymunedol leol sy'n canolbwyntio ar Fro Morgannwg. Mae'n hyrwyddo teimlad o hunaniaeth gymdeithasol a balchder cymunedol ymhlith y cymunedau trefol, gwledig ac arfordirol sy'n bodoli yn y sir. Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio â Bro Radio ar y Podlediadau hyn i obeithio cyrraedd cynulleidfa eang sy'n awyddus i ddysgu am faterion rheoleiddio.

Gofynnwch i'r Rheoleiddiwr - Alergenau (17.8.2021)  

 

Gwybodaeth bellach am alergenau

Gwybodaeth gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar Alergenau cyffredinol:

Gwybodaeth yr Asiantaeth Safonau Bwyd a chanllawiau sector-benodol ar Gyfraith Natasha:

Ewch i'n tudalennau hyfforddi i gael manylion yr hyfforddiant Allergen a gynigiwn

Bydd ein gweithdai alergenau am ddim yn cael eu cynnal ym mis Medi - cysylltwch â ni os hoffech chi archebu eich lle

Talgrynnu Rheoleiddio

Mwy o wybodaeth am waith yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnad ar farchnata gwyrdd

Gwiriwr cerbyd E10

Gadewch inni wybod beth hoffech chi o'n Podlediadau

Rydym yn annog busnesau i gysylltu â ni gydag unrhyw bynciau yr hoffech i ni ymdrin â nhw ac unrhyw gwestiynau sydd gennych ar gyfer pynciau podlediad sydd ar ddod. Anfonwch e-bost atom, a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallwn.

Pynciau i ddod

Pennod Dau - Arbennig Calan Gaeaf

Halloween CostumesAr ein pennod podlediad nesaf, bydd ein Rheoleiddwyr yn trafod sut y gall defnyddwyr a busnesau gael amser prin, ond diogel y Calan Gaeaf hwn.

Darganfyddwch ein prif gynghorion ar gyfer pethau i edrych amdanynt wrth brynu / gwerthu gwisgoedd Calan Gaeaf, gan gynnwys paent wyneb a lensys cyffwrdd; a sut i osgoi addurniadau peryglus a theganau dychrynllyd!

Rydym yn annog busnesau i gysylltu â ni gydag unrhyw bynciau yr hoffech i ni ymdrin â nhw ac unrhyw gwestiynau sydd gennych ar gyfer pynciau podlediad sydd ar ddod. Anfonwch e-bost atom, a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallwn.