Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

A - Y

G

Gemwaith yn cael ei dynnu oddi ar werth ar ôl i fusnesau fethu â bodloni gofynion marcio

Description
Shared Regulatory Services and the Assay Office have combined forces to check 300 items of jewellery for compliance with hallmarking laws

Gorchymyn i berchennog siop gludfwyd dalu dros £7,000 am droseddau hylendid bwyd

Description
Rat droppings, mouse droppings and accumulations of food debris and fat were found at Sicilian Pizza on Cowbridge Road East

Gorchymyn i gyn-berchennog ar fwyty yn y ddinas i dalu dros £1000 am droseddau hylendid bwyd

Description
Cyn-berchennog bwyty adnabyddus, ar Heol Wellfield, Caerdydd wedi derbyn dirwy sydd dros £1000 am gyfres o droseddau hylendid bwyd.

GRhR yn erlyn SA Brain ar ôl i ddyn ddisgyn a chael anafiadau difrifol

Description
A customer fell through an unlocked cellar door and was left with serious head injuries.

GRhR yn ffurfio partneriaeth Prif Awdurdod gyda darparwr hyfforddiant galwedigaethol cenedlaethol

Description
Shared Regulatory Services has recently agreed a formal partnership with a well-known Cardiff based training company.

Gwaith to gwael yn arwain at ad-daliad cwsmer Pen-y-bont ar Ogwr

Description
Mae perchennog busnes toi ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi cael dirwy a'i wneud i ad-dalu cwsmer a adawodd o'i boced a chyda to yn gollwng

Gwerthiant o Dan Oed a Nwyddau â Chyfyngiadau Oedran

Description
Gosodir cyfyngiadau oedran ar ystod eang o nwyddau defnyddwyr ar sail iechyd a diogelwch, i sicrhau na chânt eu gwerthu ond i ddefnyddwyr sy'n ddigon hen i'w prynu.

Gyrwyr llogi preifat yn cael eu herlyn

Description
Private hire taxi drivers prosecuted
Canfuwyd 8 o dudalennau