Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

A - Y

G

Gofyn i'r cyhoedd a busnesau i roi gwybod am fridio cŵn yn anghyfreithlon

Description
Siaradwch am fridio cŵn bach anghyfreithlon a rhowch wybod i Crimestoppers yn ddienw

Gorchymyn i gyn-berchennog ar fwyty yn y ddinas i dalu dros £1000 am droseddau hylendid bwyd

Description
Cyn-berchennog bwyty adnabyddus, ar Heol Wellfield, Caerdydd wedi derbyn dirwy sydd dros £1000 am gyfres o droseddau hylendid bwyd.

Gweithdrefnau Glanhau a Diheintio Dyfnach ar gyfer Halogiad Firws

Description
Mae'r risg o haint o COVID-19 yn dilyn halogi'r amgylchedd yn lleihau dros amser. Cymerwch gip ar y cyngor y gallwn ei gynnig ar reoli'r risg o coronafeirws

Gwerthiant o Dan Oed a Nwyddau â Chyfyngiadau Oedran

Description
Gosodir cyfyngiadau oedran ar ystod eang o nwyddau defnyddwyr ar sail iechyd a diogelwch, i sicrhau na chânt eu gwerthu ond i ddefnyddwyr sy'n ddigon hen i'w prynu.

Gwerthodd pedwar busnes yn y Barri gynhyrchion â chyfyngiadau oedran i rai dan 18 oed

Description
Cynhaliodd swyddogion Wasanaethau Rheoliadol a Rennir, gan weithio ar y cyd â Swyddogion o Heddlu De Cymru, ymgyrch gwerthu dan oed yn ardal y Barri yr wythnos diwethaf

Gwylanod - cyngor rheoli pla

Description
Cyngor a gwybodaeth i drigolion ar sut i drin gwylanod

Gwyliwch rhag gweithwyr elusen ffug yn mynd o ddrws i ddrws

Description
Rydym yn annog trigolion i fod yn ymwybodol o unigolion yn mynd o ddrws i ddrws, gan esgusodi fel gwirfoddolwyr elusennol. Gall yr unigolion hyn ofyn i chi am roddion neu wybodaeth bersonol arall

Gwyliwch rhag 'wardeniaid anifeiliaid' ffug yn mynd o ddrws i ddrws

Description
Rydym yn annog trigolion i roi gwybod am unigolion amheus yn mynd o ddrws i ddrws, yn ymddwyn fel wardeniaid anifeiliaid y cyngor.
Canfuwyd 8 o dudalennau