Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

A - Y

P

Pa mor ddiogel yw eich peiriant coffi masnachol?

Description
Rydym wedi rhoi cyngor defnyddiol at ei gilydd i fusnesau, yn enwedig defnyddwyr peiriannau coffi masnachol wedi'u gosod, a pherchnogion nwyddau symudol cyfatebol.

Pàs COVID - yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Description
Bydd yn rhaid profi eich bod naill ai wedi'u brechu'n llawn neu wedi cael prawf llif unffordd (LFT) negatif yn y 48 awr ddiwethaf neu wedi cael canlyniad positif i brawf PCR

Perchennog trwyddedig yn cael ei erlyn yn dilyn gwerthiant alcohol dan oed

Description
Mae gweithredwr siop drwyddedig yn Y Barri wedi cael dirwy o fwy na £2,500 am werthu alcohol dan oed a throseddau trwyddedu yn dilyn erlyniad llwyddiannus gan Gyngor Bro Morgannwg.

Petroliwm a Ffrwydron

Description
Rhaid i bob gorsaf danwydd a busnes sy'n cyflenwi petroliwm ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg gael eu trwyddedu gan bob awdurdod lleol.

Podlediadau

Description
Rydym am wneud gwybodaeth a chyngor ar yr holl faterion rheoleiddio mor hawdd â phosibl, a dyna pam rydym wedi lansio ein podlediad 'Holi'r Rheoleiddiwr'.

Pollution Service Request Form

Description
Pollution Service Request Form

Prif Awdurdod

Description
Partneriaeth yw Prif Awdurdod rhwng y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir a'ch busnes sy'n cael ei gydnabod gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

Prif gyflenwad dŵr wedi byrstio ym Mhenarth yn debygol o effeithio ar gyflenwad dŵr

Description
Mae Dŵr Cymru wedi rhoi gwybod bod prif gyflenwad dŵr wedi'i effeithio gan ddŵr wedi byrstio yn Allt Cogan, Penarth, sy'n debygol o effeithio ar y cyflenwad dŵr i lawer o eiddo yn yr ardal tan yn ddiweddarach y bore yma (Awst 19eg)

Prif gyflenwad dŵr wedi byrstio yng Nghaerdydd yn debygol o effeithio ar gyflenwad dŵr

Description
Mae Dŵr Cymru Welsh Water wedi dweud bod prif gyflenwad dŵr wedi byrstio yn ardaloedd Trelái / Caerau yng Nghaerdydd sy'n debygol o effeithio ar y cyflenwad dŵr i lawer o eiddo yn yr ardal tan yn ddiweddarach y prynhawn yma (Mai 11eg).

Problemau ffôn

Description
There is currently an issue with our 0300 telephone number, which is unobtainable for inbound callers.

Public Consultation on Environmental Permit applications

Description
Public Consultation on Environmental Permit applications

Pwysau a Mesurau

Description
Y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir sy'n gyfrifol am fesureg, sef pwysau a mesurau gynt, ac am orfodi Deddf Pwysau a Mesurau 1985.
Canfuwyd 12 o dudalennau