Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

A - Y

P

Peidiwch â chael eich twyllo gan sgam llygod mawr

Description
Don't get trapped by rat scam

Petroliwm a Ffrwydron

Description
Rhaid i bob gorsaf danwydd a busnes sy'n cyflenwi petroliwm ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg gael eu trwyddedu gan bob awdurdod lleol.

Pla chwilod duon wedi'i ddarganfod yng nghaffi a siop gludfwyd

Description
Gorchymynnwyd i gwpl priod dalu dros £2,000 yn Llys Ynadon Caerdydd ar 9 Gorffennaf ar ôl i bla chwilod duon gael ei ddarganfod yn eu caffi - Mr Tikka - ar Heol y Plwca y llynedd.

Pla o lygod wedi'i ganfod mewn ystorfa blawd becws yng Nghaerdydd

Description
Waliau budron, llwyni a phla mawr o lygod wedi eu canfod ym Mecws Allens y Rhath

Pollution Service Request Form

Description
Pollution Service Request Form

PPE am ddim i helpu i gadw gyrwyr tacsis a cherbydau hurio preifat yn ddiogel

Description
DYDDIAD WEDI EI ESTYN HYD MAWRTH 26AIN: Offer PPE am ddim yn cael ei gynnig i bobl sy'n gyrru tacsis a cherbydau hurio preifat i'w diogelu rhag lledaeniad Covid-19.

Prif Awdurdod

Description
Partneriaeth yw Prif Awdurdod rhwng y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir a'ch busnes sy'n cael ei gydnabod gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

Public Consultation on Environmental Permit applications

Description
Public Consultation on Environmental Permit applications

Pwysau a Mesurau

Description
Y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir sy'n gyfrifol am fesureg, sef pwysau a mesurau gynt, ac am orfodi Deddf Pwysau a Mesurau 1985.
Canfuwyd 9 o dudalennau