Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

A - Y

P

Pàs COVID - yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Description
Bydd yn rhaid profi eich bod naill ai wedi'u brechu'n llawn neu wedi cael prawf llif unffordd (LFT) negatif yn y 48 awr ddiwethaf neu wedi cael canlyniad positif i brawf PCR

Peidiwch â chael eich twyllo gan sgam llygod mawr

Description
Don't get trapped by rat scam

Petroliwm a Ffrwydron

Description
Rhaid i bob gorsaf danwydd a busnes sy'n cyflenwi petroliwm ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg gael eu trwyddedu gan bob awdurdod lleol.

Pla chwilod duon wedi'i ddarganfod yng nghaffi a siop gludfwyd

Description
Gorchymynnwyd i gwpl priod dalu dros £2,000 yn Llys Ynadon Caerdydd ar 9 Gorffennaf ar ôl i bla chwilod duon gael ei ddarganfod yn eu caffi - Mr Tikka - ar Heol y Plwca y llynedd.

Pla o lygod wedi'i ganfod mewn ystorfa blawd becws yng Nghaerdydd

Description
Waliau budron, llwyni a phla mawr o lygod wedi eu canfod ym Mecws Allens y Rhath

Podlediadau

Description
Rydym am wneud gwybodaeth a chyngor ar yr holl faterion rheoleiddio mor hawdd â phosibl, a dyna pam rydym wedi lansio ein gwasanaeth Podcast newydd yn 2021.

Pollution Service Request Form

Description
Pollution Service Request Form

Prif Awdurdod

Description
Partneriaeth yw Prif Awdurdod rhwng y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir a'ch busnes sy'n cael ei gydnabod gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

Prif gyflenwad dŵr wedi byrstio ym Mhenarth yn debygol o effeithio ar gyflenwad dŵr

Description
Mae Dŵr Cymru wedi rhoi gwybod bod prif gyflenwad dŵr wedi'i effeithio gan ddŵr wedi byrstio yn Allt Cogan, Penarth, sy'n debygol o effeithio ar y cyflenwad dŵr i lawer o eiddo yn yr ardal tan yn ddiweddarach y bore yma (Awst 19eg)

Problemau ffôn

Description
There is currently an issue with our 0300 telephone number, which is unobtainable for inbound callers.

Public Consultation on Environmental Permit applications

Description
Public Consultation on Environmental Permit applications

Pwysau a Mesurau

Description
Y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir sy'n gyfrifol am fesureg, sef pwysau a mesurau gynt, ac am orfodi Deddf Pwysau a Mesurau 1985.
Canfuwyd 12 o dudalennau