Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Safonau Masnach

Hyrwyddo, cynnal a sicrhau amgylchedd fasnachu deg a chytbwys ar y cyd ag amddiffyn diddordebau defnyddwyr a busnesau lleol.

Iechyd a Lles Anifeiliaid

Cyfrifoldeb dros orfodaeth deddfwriaeth iechyd a lles anifeiliaid

Cyngor ar Fusnes

Rhaid i fusnesau gydymffurfio ag ystod eang o ddeddfwriaeth sy’n amddiffyn defnyddwyr

Cyngor i Ddefnyddwyr

Mae’r gyfraith yn rhoi hawliau i chi fel defnyddiwr sy’n eich amddiffyn rhag cael eich trin yn annheg gan fasnachwr

Masnachu’n Deg

Sicrhau bod trigolion yn cael y fargen orau drwy orfodaeth amrywiaeth eang o ddeddfwriaethau

Safonau Bwyd

Mae deddfwriaeth Safonau Bwyd yn ymwneud â chyfansoddiad, labelu a disgrifiadau a roddir o fwyd

Petroliwm a Ffrwydron

Y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir sy’n gyfrifol am orfodaeth rheolau petroliwm a ffrwydron

Tâl am Fagiau Plastig Untro

Ers 2011 mae’r Rheoliad Tal am Fagiau Plastig Untro wedi bod mewn grym