Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

A - Y

I

Iechyd a Diogelwch

Description
health, safety, training, compliance, law, legal

Iechyd a Diogelwch

Description
Amddiffyn y gweithlu a'r sawl a allai fod mewn perygl, yn cynnwys y cyhoedd; hyrwyddo ymwybyddiaeth o iechyd a diogelwch a gwella diogelwch yn y gweithle.

Iechyd a Lles Anifeiliaid

Description
Mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru ac Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion, y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir sy'n gyfrifol am orfodi deddfwriaeth iechyd a lles anifeiliaid ar safleoedd amaethyddol a lle cedwir da byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Iechyd y Porthladd

Description
Mae'r GRhR yn gweithredu fel Awdurdod Iechyd y Porthladd ar gyfer Maes Awyr Caerdydd, Porthladd y Barri, Porthladd Caerdydd a'r ardal, yn cynnwys dyfroedd o amgylch Ynys Echni, Bae Caerdydd, Marina Penarth a llongau sy'n defnyddio Pier Penarth.

Iechyd yr Amgylchedd

Description
Iechyd yr Amgylchedd

Illegal loan sharks cash in on cost of living pressures

Description
Mae ymchwil newydd, a gomisiynwyd gan Atal Siarcod Benthyg Arian Cymru a Llywodraeth Cymru, yn cadarnhau ofnau y gallai'r caledi ariannol presennol ysgogi mwy o bobl yng Nghymru i fenthyca gan fenthycwyr arian anghyfreithlon, a elwir yn fwy cyffredin fel siarcod arian.Wales to borrow from illegal money lenders, more commonly known as loan sharks.

Isafswm Safonau Effeithlonrwydd Ynni

Description
Rydym wedi ymrwymo i helpu Llywodraeth Cymru i gyflawni eu hamcanion i leihau tlodi tanwydd a nifer y cartrefi ynni effeithlon sy'n annigonol sy'n cael eu rhentu yng Nghymru.
Canfuwyd 7 o dudalennau