Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:
Yn sgil cynnal a chadw hanfodol, ni fydd y wfan hon ar gael o 10/07/20, 7.00pm – 11.00pm.

Rheoli Plâu

Eich awdurdod lleol sydd â gofal rheoli plâu. Mae’n darparu triniaeth ar gyfer amrywiaeth o blâu o dan do a’r tu allan.

 

Mae staff yn cael eu hyfforddi i safon Cymdeithas Frenhinol Safonau Iechyd, ac maent yn mynychu cyrsiau’n rheolaidd er mwyn bod yn ymwybodol o dechnoleg a datblygiadau mwyaf cyfredol rheoli plâu.

Ymhlith y plâu mae awdurdodau lleol yn eu trin, mae:

  • Pỳcs
  • Chwilod Duon
  • Llygod
  • Llygod mawr
  • Picwn
  • Chwain
  • Chwilod Carped
  • Clêr
Rat

Gwasanaethau Rheoli Plâu Awdurdodau Lleol

Am wybodaeth bellach am wasanaethau rheoli plâu yn eich ardal chi, ewch i wefan eich awdurdod lleol: