Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Trwyddedu

Y Gwasanaeth Trwyddedu sy’n gyfrifol am drwyddedu ystod eang o weithgareddau, digwyddiadau a gwasanaethau rydyn ni’n dod ar eu traws yn ein bywyd bob dydd.

Mae’r adran drwyddedu’n gosod safonau uchel i amddiffyn y cyhoedd drwy sicrhau bod deiliaid trwyddedau’n bobl gymwys ac addas i gynnal y gweithgaredd dan drwydded, ac i osod a chynnal y safonau disgwyliedig gan ddeiliaid trwyddedau.

Mae trwyddedau’n cynnwys:

  • Alcohol ac Adloniant
  • Anifeiliaid
  • Casgliadau elusennol
  • Tacsis
  • Gamblo

 

Mae trwyddedu’n chwarae rhan bwysig wrth atal troseddu, anrhefn a niwsans cyhoeddus yn ogystal ag atal masnachu annheg a diogelu busnesau lleol a grwpiau cymunedol. Mae’n rhoi cyfle i chi ddweud eich dweud a chwarae rhan fwy blaenllaw yn eich cymuned.

Gwasanaethau Trwyddedu Awdurdodau Lleol

I wneud cais am drwydded neu i adnewyddu trwydded, ewch i wefan eich awdurdod lleol.