Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Deddf Masnachu ar y Sul

Bydd angen i fân-werthwyr ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg sy’n dymuno masnachu ar y Sul gydymffurfio â Deddf Masnachu ar y Sul 1994.

 

Closed sign in shop window

Nod y ddeddf ydy caniatáu i siopau fasnachu, ac ar yr un pryd, amddiffyn hawliau gweithwyr ar ddydd Sul a gostwng lefelau llygredd sŵn.

Mae’r ddeddf yn caniatáu i siopau bach agor ar ddydd Sul, a gall siopau mwy agor am hyd at chwe awr, yn amodol ar y math o nwyddau maen nhw’n eu gwerthu.

Rhaid arddangos oriau agor ar y Sul y tu mewn a’r tu allan i’r safle.

 

Safleoedd bach

Ardal werthiant hyd at 280 metr sgwâr

Safleoedd mawr

Ardal werthiant dros 280 metr sgwâr

 

Eithriadau

Mae’r ddeddf yn caniatáu i rai mathau o fusnesau agor am gyfnod hirach na chwe awr yn olynol, fel isod:

 

Arweiniad