Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Safonau Bwyd

Mae deddfwriaeth Safonau Bwyd yn berthnasol i gyfansoddiad, labelu aWoman reading food label disgrifiadau a roddir i fwyd

Mae safleoedd yn cael eu harchwilio i sicrhau bod y bwyd sydd ar werth neu ar gael wedi ei labelu’n gywir, yn cydymffurfio â safonau cyfansoddiadol ac nad ydynt ar werth y tu hwnt i’w dyddiadau ‘defnyddio erbyn’.

Bellach, mae deddfwriaeth newydd yn ei gwneud hi’n ofynnol i fusnesau bwyd ddarparu gwybodaeth i ddefnyddwyr parthed unrhyw ddefnydd o gynhwysion penodol a all achosi ymateb alergol.

Yr alergenau perthnasol ydy:

 • Seleri
 • Grawnfwydydd sy’n cynnwys glwten
 • Cramenogion
 • Wyau
 • Pysgod
 • Bys y blaidd
 • Llaeth
 • Llaeth
 • Seleri
 • Mwstard
 • Hadau sesame
 • Sylffwr deuocsid a sylffitau (uwchben lefel benodol)
 • Llafur, gan gynnwys glwten

 

Canllawiau

 

Adnodd Alergen Amlieithog

Mae Safonau Masnach Cymru yn falch o hyrwyddo adnodd alergen amlieithog a grëwyd gan Grŵp Bwyd Gwent Fwyaf, gyda chefnogaeth gan Safonau Masnach Swydd Gaerhirfryn, Safonau Masnach Cymru a’r Asiantaeth Safonau Bwyd. Mae wedi’i ddatblygu i’w ddefnyddio gan awdurdodau lleol ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ac mae’n addas ar gyfer busnesau bwyd, swyddogion gorfodi cyfraith bwyd a sefydliadau addysgol.

Mae’r adnodd ar gael yn Saesneg, Cymraeg, Bengaleg, Cantoneg, Cwrdeg, Mandarin, Pwnjabeg, Tyrceg ac Wrdw, ac mae’n cynnwys:

Cyflwyniad Ymwybyddiaeth Alergedd Bwyd tua 1.5 awr (gan gynnwys adran ar PPDS)

‘Diwrnod ym mywyd Chloe’ a ‘Stori Megan’ (gydag is-deitlau a dybiwyd). Cynhyrchwyd y ffilmiau byr hyn yn wreiddiol gan Safonau Masnach Swydd Gaerhirfryn; mae'r fersiynau a alwyd yn rhan annatod o'r cyflwyniad.

‘Dywedwch wrthym os oes gennych boster Alergedd neu Anoddefiad’