Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Cyrsiau Hyfforddiant

Mae ein cyrsiau yn rhoi gwybodaeth i gyflogeion, neu’r hyfforddiant gloywi, sydd ei angen i ddarparu amgylchedd gweithio diogel o fewn un sefydliad.  

Rydym yn rhoi pwyslais ar sicrhau fod cyflogeion yn diogelu eu hunain, diogelu eraill ac yn gallu nodi peryglon posibl.

Gellir priodoli’r rhan fwyaf o ddamweiniau i ddiffyggwybodaeth neu esgeulustod a’r allwedd i sicrhaugwelliant yw cynyddu ymwybyddiaeth pawb. Maegwybodaeth iechyd a diogelwch elfennol yn hanfodol ibob cyflogai ym mhob diwydiant i sicrhau fod peryglony gweithle yn cael eu cydnabod a’u rheoli’n effeithiol, ynunol â Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle ayb. 1974

Food Safety Training 5

Mae ein cyrsiau:

  • Yn cael eu darparu gan Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd gwybodus sy’n cwblhau archwiliadauiechyd a diogelwch, felly dyma eich cyfle i dderbynhyfforddiant gan yr arbenigwyr ac i holi cwestiynau.
  • Wedi ei achredu gan y Gymdeithas Frenhinol drosIechyd Cyhoeddus, gyda thystysgrifau yn cael eu rhoi iymgeiswyr llwyddiannus.

 

 

Gwobr Lefel 2 Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle

Mae hon yn gwrs ddiwrnod cyfan a fydd yn darparu dealltwriaeth o gyfrifoldebau cyfreithiol, atal damweiniau, trosolwg o rai o’r prif feysydd iechyd a diogelwch yn y gweithle.

Cyrsiau diweddaraf:

Dydd Mawrth, Medi 17eg (Neuadd y Ddinas, Caerdydd)

Os hoffech ddarganfod mwy am ein hyfforddiant hylendid bwyd, ffoniwch 02920 871120 neu e-bostiwch

training-srswales@valeofglamorgan.gov.uk

Sylwch: Rhaid i BOB ymgeisydd ddod ag ID ffotograffig i bob diwrnod hyfforddi. Heb ddarparu dull adnabod, NI chaniateir i ymgeiswyr sefyll yr arholiad. Mae pasbort neu drwydded yrru yn ddigonol.