Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Trefn Trwyddedu Amgylcheddol

CoolingTower

I sicrhau ein bod yn amddiffyn yr amgylchedd ac ansawdd yr aer, mae gofyn cael trwydded ar gyfer rhai gweithgareddau, fel cynhyrchu paent neu sych-lanhau.

Mae’n drosedd gweithredu heb drwydded o’r fath. Mae’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn rheoleiddio gwahanol fathau o safleoedd, yn cynnwys gweithfeydd gwydr, ffowndrïau, gorsafoedd petrol, malwyr concrit, melinau coed a gwneuthurwyr paent.

Rhestrir y gweithgareddau hyn yn adran Rheolau Trwyddedu Amgylcheddol ar wefan yr Adran Bwyd a Materion Gwledig

Trwyddedau amgylcheddol a roddwyd gan Fro Morgannwg

Applying for a permit

If a company wants to carry out processes that may cause emissions to land, air or water they must apply for an Environmental Permit. The regulations say what information must be in the application.

You will need to apply for a permit via your local authority:

 

Rhaid i’r awdurdod ymgynghori ag aelodau perthnasol o’r cyhoedd a sefydliadau eraill.

 

Arweiniad Pellach