Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Afiechydon Anifeiliaid

Mae monitro anifeiliaid am symptomau afiechydon, a meithrin arferion gorau ffermio’n hanfodol wrth leihau risg ac arbed afiechydon rhag ymledu.


SheepOs ydych chi’n amau achos o afiechyd hysbysadwy fel clwy’r traed a’r genau neu ffliw’r adar etc., rhaid i chi roi gwybod i Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion.

Os oes unrhyw amheuaeth, gofynnwch am gyngor gan filfeddyg.

Gall swyddogion roi cyngor i chi, a byddan nhw’n gweithredu yn y modd cywir i atal lledaeniad yr afiechyd a sicrhau bod y trefnweithiau addas yn cael eu dilyn.

Mae taflenni arweiniad a gwybodaeth ar afiechydon anifeiliaid ar gael ar wefan lllywodraeth Cymru, wrth glicio ar y linc isod:

Clefydau Anifeiliaid