Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Cludo a Chofnodi Anifeiliaid

Mae angen trwyddedau cludiant ar gyfer rhai mathau o anifeiliaid fferm er mwyn cofnodi eu lleoliad.


PigRhaid i symud anifeiliaid yng Nghymru gydymffurfio ag amodau’r Drwydded Gyffredinol berthnasol. Mae symudiadau da, ceirw, defaid, geifr a moch wedi eu rheoli gan drwydded gyffredinol a roddir gan Lywodraeth Cymru.

  • Rhaid i’r ceidwad ar safle pen y siwrnai roi gwybod i’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir am gludiant defaid a moch o fewn tridiau i’r stoc gael ei gludo.
  • Rhaid adnabod pob anifail yn gywir cyn gadael y safle gwreiddiol.
  • Rhaid cofnodi pob genedigaeth, marwolaeth a chludiant yn y gofrestr berthnasol ar y fferm.

Gwneud Cais

Trwydded Gyffredinol

Rhai i symud da byw yng Nghymru gydymffurfio ag amodau’r drwydded gyffredinol berthnasol. Gallwch wneud cais am Drwyddedau Cyffredinol Cludiant ar wefan Llywodraeth Cymru:

Trwyddedau Cyffredinol Cludiant

Trwyddedau Cludo Anifeiliaid

Yn ogystal â’r drwydded gyffredinol, rhaid cael trwydded symud anifeiliaid cyn cludo da byw i unman. Am ragor o gyngor, wybodaeth ac am ddogfenau lawrlwthiadol able documents, ymwelwch â wefan EID Cymru drwy glicio ar y linc isod

  • Rhaid cludo defaid a geifr â Ffurflen Drwydded Cludo Anifeiliaid 1 (AML1)
  • Rhaid i dda gael eu cludo gyda’u pasborts
  • Rhaid cludo ceirw â Ffurflen Drwydded Cludo Anifeiliaid 24 (AML24)
  • Rhaid rhagnodi cludiant moch ar y system eAML2 a’u symud â chrynodeb y cludwr

http://www.eidcymru.org/

Arweiniad