Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Ceffylau

Gwybodaeth ynghylch Dogfennau Adnabod Ceffylau (Pasborts Ceffylau) a phori anghyfreithlon.


Woman on HorseCyflwynwyd nifer o reolau’n ymwneud â Phasborts Ceffylau o dan reoleiddiad yr UE ar 1 Gorffennaf 2009.

  • Bydd rhaid i bob perchennog sy’n gwneud cais am basbort am y tro cyntaf sicrhau bod microsglodyn yn y ceffyl
  • Dim ond perchnogion gall wneud cais am basbort
  • Dim ond milfeddyg sydd â’r hawl i roi microsglodyn yn yr anifail
  • Rhaid i basbort gael ei gludo gyda’r anifail ar bob taith, a bod ar gael i’w archwilio bob amser
  • • Rhaid eithrio pob ceffyl o’r gadwyn fwyd dynol os oes ganddo bresgripsiwn ar gyfer meddyginiaethau heb eu hawdurdodi ar gyfer anifeiliaid sydd yn y gadwyn fwyd, yn cynnwys BUTE (Phenylbutazone)

 

Yn ogystal:

  • Rhaid i berchnogion neu geidwaid sy’n gyfrifol am y ceffyl ddangos y pasbort heb oedi yn achos archwiliad
  • Bydd ceffylau sy’n derbyn pasbort cyntaf y tu hwnt i’r dyddiad terfynol yn cael eu heithrio o’r gadwyn fwyd
  • Pan fo ceffyl yn marw, mae gofyn i’r perchennog ddychwelyd y pasbort at yr awdurdod a’i roddodd o fewn 30 diwrnod i’r farwolaeth

 

Pori anghyfreithlon

Pori anghyfreithlon (fly grazing) ydy’r term sy wedi cael ei fathu i ddisgrifio gweithredoedd perchnogion anghyfrifol ceffylau, sy’n gadael i’w hanifeiliaid bori ar dir lle nad ydynt wedi cael caniatâd gan y tirfeddiannwr, yn fwriadol neu drwy esgeulustod.

Mae Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014 yn rhoi pwerau i’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir gipio a chorlannu ceffylau a phonis sy’n pori’n anghyfreithlon, yn crwydro neu wedi eu gadael yn amddifad.

Dwedu wrthon ni am Bori Anghyfreithlon a Cheffylau ar Grwydr neu wedi eu Gadael

Cysylltwch â’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir os oes un o’r materion yma’n effeithio arnoch chi, yn eich cymuned neu ar eich tir:

  • Cysylltu â Ni
  • Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, Y Barri, CF63 4RU

Arweiniad