Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Newyddion Bwyd ac Iechyd

Mae ein cylchlythyr yn cael ei gynhyrchu dwy waith y flwyddyn i fusnesau ledled Pen-y-Bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg gyda gwybodaeth a chyngor ar redeg busnes sydd yn cynhyrchu, dosbarthu a gwerthu bwyd yn ogystal â chyngor gwerthfawr ar gydymffurfio â iechyd a diogelwch.

Rhifyn 2 - Medi 2017 (cliciwch i lawrlwytho PDF)

SRS - Food and Safety newsletter 2 W-page-001