Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Newyddion Bwyd a Diogelwch

Mae ein cylchlythyr ar gael i lawrlwytho. 

Rydym yn cynhyrchu ein cylchlythyr ddwywaith y flwyddyn, gyda'r nod o gefnogi, hysbysu ac addysgu busnesau a sefydliadau bwyd ledled Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Os hoffech fod yn rhan o'n cylchlythyr nesaf neu os oes gennych unrhyw sylwadau neu syniadau i ni, cysylltwch drwy ebostio: