Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Samplu Bwyd

Samplu bwyd wedi ei becynnu ymlaen llaw a heb ei becynnu ymlaen llaw i wirio heintio microbiolegol neu gemegol. 

 

Quality control expert inspecting at food specimen in the laboratoryMae samplu bwyd yn cynnwys:

  • Samplu dirybudd, ar hap, mewn unrhyw fusnes bwyd
  • Cyfrannu at brosiectau samplu ar y cyd ledled Cymru
  • Samplu wedi ei gynllunio gan wneuthurwyr lleol
  • Samplu yn dilyn cwyn

 

Arweiniad ar Samplu Bwyd