Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Arlwyo mewn digwyddiadau

Os ydych chi’n arlwywr sy’n dymuno masnachu oddi ar stondin farchnad, uned fwyd symudol neu ddefnyddio adnoddau arlwyo ein Cynghorau ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg neu Gaerdydd, rhaid i chi gydymffurfio â deddfwriaeth hylendid bwyd.

 

Bydd gofyn fod gennych safonau hylendid uchel i fynychu digwyddiad a drefnwyd gan y Cyngor er mwyn amddiffyn defnyddwyr a sicrhau bod safonau hylendid bwyd yn uchel.

Rhaid i arlwywyr fod wedi eu cofrestru â’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, ac felly hefyd stondin fwyd symudol lle cedwir y cerbyd dros nos. Ewch i’n tudalen cofrestru busnes bwyd.

Gallai eich gweithgareddau arlwyo, stondin neu gerbyd bwyd gael eu harchwilio, ac os nad ydy’r amodau’n foddhaus, efallai y bydd gofyn i chi gau neu wneud beth bynnag arall sydd angen ei wneud i gywiro’r sefyllfa.

Appetisers

Bydd archwiliadau’n edrych ar:

 

Os ydych chi’n arlwywr symudol neu allanol sy’n masnachu’r tu hwnt i Ben-y-bont ar Ogwr, Caerdydd neu Fro Morgannwg, efallai byddwn ni’n ymgynghori ag Awdurdodau Lleol eraill i dderbyn wybodaeth am eu harferion masnachu.

Canllawiau