Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Coronafeirws (Covid19)

Cyngor ac arweiniad i breswylwyr a busnesau ar ddelio â Coronafeirws

Cysylltu â ni

Mae'n bosib cysylltu â ni gyda unrhyw gwestiynau, sylwadau neu gwynion am faterion Coronafeirws

Diogelwch Bwyd

Cyngor i fusnesau a sefydliadau bwyd yn ystod y pandemig coronafeirws

Iechyd a Diogelwch

Cyngor iechyd a diogelwch yn ymwneud â COVID-19 i ddefnyddwyr a busnesau

Llygredd Sŵn

Cyngor ar faterion sŵn yn ystod y pandemig coronafeirws

Lles ac Iechyd Anifeiliaid

Cyngor i ffermwyr ac i berchnogion anifeiliaid ac anifeiliaid anwes yn ystod y pandemig coronafeirws

Sgamiau

Sut i ganfod sgamiau a thwyll sy'n targedu'r cyhoedd yn ystod y pandemig coronafeirws

Lletygarwch

Cyngor ac arweiniad ar ofynion, cyfyngiadau a mesurau Covid19 ar gyfer y sector lletygarwch, sy'n cynnwys tafarndai, bariau, bwytai a chaffis.

Rhybuddion Gwella a Chau wedi'u Cyflwyno

Rhestr o hysbysiadau gwella a chau cyfredol a roddir i fusnesau ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Dyffryn Morgannwg