Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Coronafeirws (Covid19)

Cyngor ac arweiniad i breswylwyr a busnesau ar ddelio â Coronafeirws

Cysylltu â ni

Mae'n bosib cysylltu â ni gyda unrhyw gwestiynau, sylwadau neu gwynion am faterion Coronafeirws

Iechyd a Diogelwch

Cyngor iechyd a diogelwch yn ymwneud â COVID-19 i ddefnyddwyr a busnesau

Llygredd Sŵn

Cyngor ar faterion sŵn yn ystod y pandemig coronafeirws

Sgamiau

Sut i ganfod sgamiau a thwyll sy'n targedu'r cyhoedd yn ystod y pandemig coronafeirws

Rhybuddion Gwella a Chau wedi'u Cyflwyno

Rhestr o hysbysiadau gwella a chau cyfredol a roddir i fusnesau ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Dyffryn Morgannwg