Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Rhybuddion Gwella a Chau wedi'u Cyflwyno

Cyflwynwyd yr hysbysiadau a ganlyn o dan Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 fel y'u diwygiwyd:

Improvement notice

Rhybyddion gwella wedi'u cyflwyno

353

Pen y Bont ar Ogwr: 136

Caerdydd: 123

Bro Morgannwg: 94

Sector

Caffis a Chludfwyd: 110

Gwallt a harddwch: 65

Tafarndai a Bwytai: 54

Siopau cyfleustra: 34

Gwasanaethau valet a golchi ceir: 24

Manwerthu: 19

Canolfannau Fitrwydd a Hamdden: 11

Clybiau Rygbi a Chwaraeon: 5

Gwestai: 6

Gorsafoedd petrol: 6

Cigyddion: 4

Adeiladu a DIY: 2

Swyddfeydd post: 1

Gwasanaethau Post: 1

Clybiau Cymdeithasol: 1

Siopau Betio: 1

Stiwdio tatŵ: 1

Masnachwyr gwin: 1

Fferyllwyr: 1

Canolfan arddio: 1

Atgyweirio ceir: 1

Ymbincio cŵn: 1

 

Hysbysiadau Gwella Cyfredol

Caiff hysbysiadau gwella cyfredol eu cyhoeddi yma yn unol ag atodlen 2

Improvement notice

Hysbysiadau cau wedi'u cyflwyno

33

Pen-y-Bont ar Ogwr: 7

Caerdydd: 17

Bro Morgannwg: 9

Sector

Tafarndai a Bwytai: 11

Gwallt, Iechyd a Harddwch: 7

Golchi ceir a valet: 5

Caffis a Siopau Cludfwyd: 4

Siopau cyfleustra: 3

Canolfannau Ffitrwydd a Hamdden: 1

Gwestai: 1

Manwerthu: 1

 

Hysbysiadau Cau Safle Cyfredol

Cyhoeddir hysbysiadau gwella cyfredol yma yn unol ag atodlen 2

 

Rhoi gwybod am gwynion am ddiffyg cydymffurfio

Os oes gennych unrhyw bryderon am adeilad nad yw'n cydymffurfio â Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafirws) (Cymru) 2020, anfonwch y wybodaeth atom trwy ein ffurflen gwyno ar-lein: