Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Rhybuddion Gwella a Chau wedi'u Cyflwyno

Cyflwynwyd yr hysbysiadau a ganlyn o dan Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 fel y'u diwygiwyd, ac fe'u cyhoeddir yma yn unol ag atodlen 3.

Improvement notice

Rhybyddion gwella wedi'u cyflwyno

281

Pen y Bont ar Ogwr: 102

Caerdydd: 99

Bro Morgannwg: 80

Sector

Caffis a Chludfwyd: 91

Gwallt a harddwch: 55

Tafarndai a Bwytai: 35

Siopau cyfleustra: 32

Gwasanaethau valet a golchi ceir: 22

Manwerthu: 16

Canolfannau Fitrwydd a Hamdden: 6

Clybiau Rygbi a Chwaraeon: 5

Cigyddion: 4

Gorsafoedd petrol: 4

Gwestai: 3

Gwasanaethau Post: 1

Fferyllwyr: 1

Siopau Betio: 1

Stiwdio tatŵ: 1

Masnachwyr gwin: 1

Adeiladu a DIY: 1

Canolfan arddio: 1

Atgyweirio ceir: 1

Swyddfeydd post: 1

 

Hysbysiadau Gwella Cyfredol

Caiff hysbysiadau gwella cyfredol eu cyhoeddi yma yn unol ag atodlen 3

Improvement notice

Hysbysiadau cau wedi'u cyflwyno

32

Pen-y-Bont ar Ogwr: 7

Caerdydd: 16

Bro Morgannwg: 9

Sector

Tafarndai a Bwytai: 11

Gwallt, Iechyd a Harddwch: 7

Golchi ceir a valet: 5

Caffis a Siopau Cludfwyd: 3

Siopau cyfleustra: 3

Canolfannau Ffitrwydd a Hamdden: 1

Gwestai: 1

Manwerthu: 1

 

Hysbysiadau Cau Safle Cyfredol

Cyhoeddir hysbysiadau gwella cyfredol yma yn unol ag atodlen 3

 

Rhoi gwybod am gwynion am ddiffyg cydymffurfio

Os oes gennych unrhyw bryderon am adeilad nad yw'n cydymffurfio â Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafirws) (Cymru) 2020, anfonwch y wybodaeth atom trwy ein ffurflen gwyno ar-lein: