Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Rhybuddion Gwella a Chau wedi'u Cyflwyno

Cyflwynwyd yr hysbysiadau a ganlyn o dan Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 fel y'u diwygiwyd, ac fe'u cyhoeddir yma yn unol ag atodlen 3.

Improvement notice

Rhybyddion Gwella wedi'u Cyflwyno

128

Sector

Bro Morgannwg: 35

Caerdydd: 40

Pen y Bont ar Ogwr: 53

Caffis a Siopau Cludfwyd: 38

Tafarndai a Bwytai: 33

Siopau cyfleustra: 16

Iechyd a harddwch: 10

Canolfannau Fitrwydd a Hamdden: 6

Manwerthu: 6

Clybiau Rygbi a Chwaraeon: 5

Gwestai: 3

Cigyddion: 3

Gwasanaethau Post: 1

Fferyllwyr: 1

Siopau Betio: 1

Stiwdio tatŵ: 1

Gwasanaethau valet a golchi ceir: 1

Gorsafoedd petrol: 1

Masnachwyr gwin: 1

Adeiladu a DIY: 1

 

Bargain Booze, 345 Heol Newydd, Porthcawl

Tudalen 1  Tudalen 2

Hairstop, 240 Ffordd Pen-y-Bont, Maesteg

Tudalen 1  Tudalen 2

Betfred, 96 Stryd Holton, Y Barri

Tud 1  Tud 2  Tud 3

 

Granny Mac's, 158 Heol y Plwca, Caerdydd

Tudalen 1  Tudalen 2

Shapes, 292 Ffordd Holton, Y Barri

 Tud 1  Tud 2  Tud 3

Saffron Cafe, 269 Heol Ddwyreiniol y Bont Faen, Caerdydd

Tudalen 1  Tudalen 2

Hev's Creations, 240 Heol Holton, Y Barri

Tudalen 1  Tudalen 2

Down to the Wood, 27 Stryd Fawr, Y Barri

Tudalen 1  Tudalen 2

Pushing Ink, 159 Ffordd Holton, Y Barri

Tud 1  Tud 2  Tud 3

Brow Bar, 234A Ffordd Holton, Y Barri

Tud 1  Tud 2 Tud 3

Dino's Cafe, 327 Heol Ddwyreiniol Y Bont Faen, Caerdydd

Tudalen 1  Tudalen 2

 

Oscar's Barbers, 80 Stryd Holton, Y Barri

Tud 1  Tud 2  Tud 3

Ody Constantinou's, 20 Stryd Fawr, Y Barri

Tud 1  Tud 2  Tud 3

Notty's Cafe, 107 Heol Pen-y-Bont ar Ogwr, Abercynffig, Pen-y-Bont ar Ogwr

Tudalen 1  Tudalen 2

Improvement notice

Hysbysiadau Cau wedi'u cyflwyno

20

Bro Morgannwg: 8

Caerdydd: 7

Pen-y-Bont ar Ogwr: 5

Sector

Tafarndai a Bwytai: 11

Gwallt, Iechyd a Harddwch: 2

Caffis a Siopau Cludfwyd: 1

Canolfannau Ffitrwydd a Hamdden: 1

Gwestai: 1

Siopau cyfleustra: 1

Manwerthu: 1

Gwasanaethau valet a golchi ceir:  1

 

Hysbysiadau Cau Safle Cyfredol

Cyhoeddir hysbysiadau gwella cyfredol yma yn unol ag atodlen 3

Acute Barbers, 123 Ffordd yr Orsaf, Caerdydd

Tud 1  Tud 2  Tud 3

Intricut Barbers, Cefn 814 Ffordd Casnewydd, Caerdydd

Tud 1  Tud 2  Tud 3

 

Rhoi gwybod am gwynion am ddiffyg cydymffurfio

Os oes gennych unrhyw bryderon am adeilad nad yw'n cydymffurfio â Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafirws) (Cymru) 2020, anfonwch y wybodaeth atom trwy ein ffurflen gwyno ar-lein: