Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Coronafeirws: Iechyd a Diogelwch

Rydym yn deall yr anawsterau y mae busnesau a thrigolion ledled Pen-y-bontCoronavirus ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg yn eu hwynebu ar yr adeg hon a hoffem eich sicrhau ein bod yma i helpu a chynghori pryd bynnag y gallwn.

Byddwn yn diweddaru ein cyngor iechyd a diogelwch ar y tudalennau hyn mor aml â phosibl.

 

Cwynion COVID

Mae'r Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch (HSE) yn ymchwilio i bryderon ynghylch pellhau cymdeithasol mewn perthynas â Covid-19. Cliciwch ar y ddolen isod i gael cyngor ar sut i adrodd pryderon i'r HSE:

 

Cyngor bellach gan Wasanaethau Rheoliadol a Rennir ar COVID