Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Dyma lle'r ydych chi:

Prif gyflenwad dŵr wedi byrstio ym Mhenarth yn debygol o effeithio ar gyflenwad dŵr

Mae Dŵr Cymru wedi rhoi gwybod bod prif gyflenwad dŵr wedi’i effeithio ganWater affected area ddŵr wedi byrstio yn Allt Cogan, Penarth, sy’n debygol o effeithio ar y cyflenwad dŵr i lawer o eiddo yn yr ardal tan yn ddiweddarach y bore yma (Awst 19eg)

Bydd hyn yn golygu y bydd yn ofynnol i unrhyw fusnesau bwyd heb ddŵr roi'r gorau i drin bwydydd agored tra nad oes cyflenwad dŵr. Mae hyn oherwydd yr anallu i gynnal rheolaethau diogelwch bwyd yn effeithiol a chydymffurfio â chyfreithiau hylendid.

Gall y busnesau bwyd hynny sy'n gwerthu bwyd wedi'i becynnu barhau i fasnachu cyhyd â bod hylif diheintio dwylo yn cael ei ddefnyddio yn lle'r defnydd o ddŵr a sebon. Gellir gweld diweddariadau ar y sefyllfa, yma. Mae'r ardaloedd yr effeithir arnynt wedi'u nodi yn y ddelwedd ar y dde. 

 

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau neu gwynion ynghylch yr amhariad ar y cyflenwad at Dŵr Cymru Welsh Water ar 0800 085 3968. Unrhyw ymholiadau mewn perthynas â darparu dŵr yn barhaus i bobl agored i niwed neu a yw'n fusnes bwyd.ss can continue to operate should be directed to Vale of Glamorgan Council tel: 0300 123 6696